Arve Haug (foto: Synnøve Haram).
Arve Haug (foto: Synnøve Haram).

Hva skjer med sertifikater som går «ut på dato» de nærmeste ukene?

Mange personer og virksomheter er sertifisert i henhold til ulike akkrediterte og ikke-akkrediterte ordninger innenfor FG-systemet, og mange skulle ha vært resertifisert i løpet av de nærmeste ukene. Hva skjer med disse ordningene nå?

Publisert   Sist oppdatert

Det er mange ulike akkrediterte sertifiseringsløsninger. Blant annet gjelder dette for elkontroll i næringsbygg og bolig, sprinklerkontroller og kontroll av brannalarmanlegg.

- Den spesielle situasjonen vi nå står i gjør at det stilles spørsmål om hva som skjer med eksamen, opplæring og ikke minst til hvordan en skal forholde seg til utløpsdato på de ulike sertifikatene, sier Arve Haug som er fagsjef for Bygning i Finans Norge Forsikringsdrift.

- Det er ingen automatikk i forlengelse av sertifikatene. Det må søkes om fornyelse som normalt. Etter samtale med Norsk Akkreditering kan en forlengelse gis inntil seks måneder, og forlengelse kan gis på nytt og eller trekkes tilbake i tid, sier Arve Haug.

Sertifiseringsorganene får ansvaret for å loggføre de endringer som blir gjort slik at man holder oversikt over hvem dette gjelder.

- Når vi er tilbake i normalmodus, skal det ved fornyelse alltid tas utgangspunkt i den opprinnelige utløpsdatoen. For eksempel skal personer som har sertifikat med fem års gyldighet og hvor sertifikatet utløp 19. mars i år, og som får seks måneders utsettelse, ved resertifisering 19. september i år få et sertifikat som gjelder til 19. mars 2025, sier Haug.

For de som utøver akkrediterte tjenester, har IAF og Norsk Akkreditering gitt retningslinjer for hvordan dette kan utføres:

https://www.akkreditert.no/artikkelarkiv/covid-19-informasjon/

https://www.iaf.nu/articles/IAF_COVID19_FAQs/638

https://iaffaq.com/

Ikke-akkrediterte ordninger

FG har også en rekke sertifiseringstjenester som omfattes av ikke-akkrediterte ordninger. Dette gjelder blant annet innbruddsalarm (foretak og konsulenter), innbruddsalarmpersonell, sykkelregister, søke- og gjenfinningssystemer, låsesmeder og glassmestere.

- Der hvor det er en eksamensordning som krever klasserom, så utsettes denne inntil videre. Eksamensordninger som kan utføres på andre måter, må følge de anbefalinger gitt av Norsk Akkreditering, sier Arve Haug.

Når det gjelder opplæring, så kan dette foregå på samme måte som for den akkrediterte ordningen.

- Det vil si at det åpnes for interaktiv opplæring, sier Haug.

Når det gjelder resertifisering innenfor disse ordningene er det samme regler som gjelder for de akkrediterte ordningene.

- Her er det også seks måneders utsettelse, og man skal ta kontakt med sertifiseringsorganet eller opplæringsinstitusjonen, sier Arve Haug.

Hva gjør jeg med mitt personell- og foretakssertifikat dersom det snart utløper?

- Når det gjelder sluttbrukere, skal de ta kontakt med sitt sertifiseringsorgan eller opplæringsinstitusjon som igjen følger de retningslinjer som beskrevet over, sier Arve Haug.