Anleggsmaskiner tar oftere fyr enn vi tror. Likevel er det ikke krav til at de skal utstyres med slokkeanlegg (foto: fra Norgem).
Anleggsmaskiner tar oftere fyr enn vi tror. Likevel er det ikke krav til at de skal utstyres med slokkeanlegg (foto: fra Norgem).

Ikke krav til brannsikring av anleggsmaskiner

I store vei- og tunnelprosjekter er det store anleggsmaskiner i sving. De er dyre inn innkjøp og drift, og de kan forårsake alvorlige branntilløp langt inne i for eksempel tunneler som er under bygging. Likevel er det ikke krav til å installere slokkesystemer i disse maskinene. De største entreprenørene tar likevel ansvar for egen brannsikkerhet, og får installert slokkesystemer i motorrommet på maskinene – ofte allerede på fabrikken. Men ikke alle. I henhold til regelverket, så er det tilstrekkelig om man har 6 kg pulverapparat tilgjengelig. Veldig ofte vil dette ikke være godt nok.

Publisert

Det har kommet et EU-direktiv som krever at alle busser nå skal ha slokkeanlegg i motorrommet. Dette direktivet vil også gjelde for Norge, og er allerede delvis implementert. Fra 1. september 2021 får alle nye busser krav om installert slokkeanlegg.

Men situasjonen er en annen for anleggsmaskiner. Det er ingen krav til at det skal installeres slokkeanlegg i dem.

Norgem leverer ulike type brannsikringsløsninger. Selskapet har en betydelig andel av markedet for installasjon av slokkeanlegg i store anleggsmaskiner, og har jobbet med brannsikring av maskiner og spesialutstyr siden 2006.

- Det er ikke krav om at anleggsmaskiner skal brannsikres. Heller ikke forsikringsselskapene har sikkerhetsforskrifter som krever slokkeanlegg i slike maskiner, sier Raymond Halvorsen som er daglig leder i Norgem.

Det er snakk om store og dyre maskiner som vil kunne forårsake alvorlige skader om de brenner (foto: Norgem).
Det er snakk om store og dyre maskiner som vil kunne forårsake alvorlige skader om de brenner (foto: Norgem).

Sverige har strengere krav

Sverige har derimot kommet mye lenger enn oss på dette området. Der er det krav fra forsikringsselskapene om at maskiner som skal jobbe under jord eller i brannfarlige områder skal utstyres med slokkeanlegg.

- Så der er det satt en standard. Har man ikke montert slokkeanlegg, så får man ikke forsikret maskinene, sier Halvorsen.

Kravet fra de svenske forsikringsselskapene kom allerede i 2007. Også Finland følger samme opplegg som Sverige med å ha forsikringskrav om brannsikring av anleggsmaskiner. Det samme er tilfellet for USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Australia. Mens Danmark har i likhet med Norge ingen slike krav.

Veileder for prosjektering

I Sverige er det Brandskyddsföreningen som har utarbeidet veilederen SBF127 for hvordan slokkeanlegg i anleggsmaskiner skal prosjekteres og installeres. Denne inneholder detaljerte krav til hvilken kapasitet slokkeanlegget skal ha, og hvordan det skal installeres. Rådgiverne bruker denne veiledningen når de skal prosjektere slokkeanleggene i maskinene.

- Vi bruker også denne veiledningen når vi prosjekterer slokkeanlegg for anleggsmaskinene, sier Raymond Halvorsen.

Brann utfordrende for liv og helse

Han ønsker seg strengere reguleringer også her til lands.

- Dette er dyre maskiner, og de brukes i miljøer hvor det lett kan ta fyr. For eksempel i treforedlingsindustrien. Også i tunnelprosjekter kan det få alvorlige konsekvenser både for liv, helse og miljø hvis det tar fyr i en anleggsmaskin langt inne i fjellet. Det er ikke sikkert at det går an å slå ned brannen med en pulverslokker, og da kan det være vanskelig for personer å komme seg unna brannen og røyken i tide. Det kan være lange avstander fra innerst i tunnelen og ut i det fri, sier Raymond Halvorsen.

Det er også utfordrende hvis det skulle begynne å brenne på en anleggsplass under jorda.

Store mørketall

Det brenner langt oftere i anleggsmaskiner på bygge- og anleggsplasser enn hva vi får høre om.

- Det er store mørketall på dette området her. Som regel skrives det lite om slike branner i media, og da får man ikke vite om dem, sier Halvorsen.

Store entreprenører er flinke

Men det er store forskjeller i markedet på hvor flinke entreprenørene er til å brannsikre anleggsmaskinene sine.

- De største entreprenørselskapene sørger for å installere slokkeanlegg i anleggsmaskinene sine. Mange har slike slokkeanlegg installert allerede fra fabrikken. Det er de mindre som ikke alltid gjør det. Vi ser også ofte at de utenlandske entreprenørene ikke har samme fokus på brannsikring av maskinene sier Raymond Halvorsen.

Motorrommet

- Vi monterer slokkeanlegg der hvor det er varmt, og hvor sannsynligheten er størst for at det vil begynne å brenne. Det er i motorrommet branner som regel bryter ut, med elektrisk feil eller lekkasje på hydraulikk eller drivstoffslanger sier han.

Slokkeanleggene prosjekteres etter faste rammer i henhold til SBF127 med minimum tre liter slokkevæske per kubikkmeter, og alle installasjonene er unike.

- Hvert prosjekt prosjekteres utfra de forhold det er i maskinrommet på den aktuelle anleggsmaskinen, sier Raymond Halvorsen.

Slokkevannet i beholderne er også tilsatt en væske som vil slokke branntilløpet mer effektivt enn hva rent vann gjør. Blant annet sørger væsken for å bryte overflatespenningen på vannet, og kveler brannen på en rask og effektiv måte. Væsken er 100 % nedbrytbar.

- Det er viktig å ta alle branntilløp mens de er små. Da er det lett å kontrollere dem, og få slokket dem. Alle branner har en gang vært små, og det viktigste er å forhindre at de ikke kommer ut av kontroll, sier Raymond Halvorsen.

Skanska opptatt av sikkerhet

Skanska er en av de største entreprenørene i Norge, og har mange prosjekter under jord og i tunneler. Sikkerhet står i høysetet i alle prosjektene deres.

- I Skanska er sikkerhet på arbeidsplassen det viktigste, og vi gjør mye på våre prosjekter for at våre folk skal føle seg trygge på jobb. I denne bransjen, og kanskje spesielt i prosjekter under jord er det ofte arbeidsoperasjoner som innebærer en viss risiko. Brann i maskiner i tunnel er helt klart noe vi ikke ønsker. Ofte kan det være 1000 meter med åpent PE-skum ferdig til spruting med betong. Tar det fyr i en maskin som står under skummet, har man ikke sjanse til å slokke det. Det må brenne ut. Det er ikke kostnaden ved tap av selve maskinen som er det store her, men at følgene av en brann i maskinen blir store. Automatiske slokkeanlegg i anleggsmaskinene våre forhindrer både tap av liv og skade på prosjektet. Derfor har vi semiautomatiske slokkeanlegg på alle våre større maskiner og trafoer i tunnel, sier Roar Lindalen som er maskiningeniør og fagansvarlig Underjordsmaskiner i Skanska Norge AS.