10 % av ulykkene som skjer på byggeplasser er relatert til elektrisitet og brann

Fallulykker er det største problemet på norske byggeplasser. Hele 45 % av alle ulykker i 2019 som ble fulgt opp med tilsyn fra Arbeidstilsynet i etterkant var fallulykker. Men 10 % av ulykkene skyldes at arbeiderne kom borti elektrisitet (9 %) eller ble utsatt for brann eller eksplosjon (1 %).

Publisert

Tallene fra Arbeidstilsynet ble lagt frem på HMS-konferansen som ble arrangert av Samarbeidet for sikkerhet i bygg og anlegg 5. november.

Av 2464 ulykker som skjedde i bygge- og anleggsnæringen i 2019, har Arbeidstilsynet sett nærmere på 146 av dem. 9 personer omkom i ulykker i næringen i fjor. Det er fem flere enn året før.

Det er handlinger og adferd som forårsaker de fleste ulykkene på bygge- og anleggsplasser. 84 % av ulykkene skyldes dette.

Kilde og mer informasjon:

https://sfsba.no/2020/11/rekordstor-deltakelse-pa-den-digitale-hms-konferansen/