Automatisering kan være en utfordring for brannsikkerheten

At industrien i økende grad automatiseres har mange fordeler. Men det kan også være en utfordring for brannsikkerheten. At de ansatte fjernes fra produksjonslinjen, og ikke lenger har detaljkunnskap både om hva som forårsaker branner i produksjonsleddet og hvordan branner skal håndteres, kan gjøre brannsikkerheten i bedriften dårligere. Dette skriver svenske RISE i en rapport fra prosjektet SEBRA.

Publisert   Sist oppdatert

SEBRA star for Systeminriktat Erfarenhetsarbete för industriell BRAndsäkerhet. Rapporten heter «Project SEBRA Systems Perspective on Industrial Fire Safety – a study on fire safety organization and usability”, og ble gitt ut av RISE i fjor. Prosjektet er finansiert av Brandforsk.

Både i Sverige og Norge skjer ca. 10 % av brannene i industri og næringsliv. Tall fra Brannstatistikk.no viser at litt i underkant av 2.500 branner skjedde i industri og næringsliv av totalt ca. 27.000 branner i bygninger.

Utfordringer

RISE skriver at det nok ikke er et ukjent fenomen at tiltak for å ivareta brannsikkerheten ikke alltid blir ivaretatt. Rutiner og krav kan oppfattes som tungrodde i det daglige virke, og at man derfor velger å omgå dem. Løsningen kan da være å innføre ytterligere flere regler og rutiner som skal sørge for at sikkerhetstiltakene opprettholdes uansett tidspress og arbeidssituasjoner. Men det er ikke sikkert at dette bedrer situasjonen i praksis. Kanskje kan flere regler og rutiner gjøre vondt verre, og at brannsikkerheten blir enda dårligere ivareatt enn tidligere.

Feltarbeid

Prosjektet var delvis et feltarbeid, og tok utgangspunkt i tre forhold: Hvordan produksjonen og personalet daglig samvirket med brannsikkerhetsløsningene, hvordan brannsikkerhetstiltakene var utformet, på hvilken måte dette påvirket brannsikkerheten i virksomheten og hvordan de ansatte ville opptre under en reell brann.

Forstå flyten

I rapporten anbefaler RISE at virksomheten utvikler prosesser og metoder som bedre forstår flyten og utfordringene i produksjonsmiljøet, og at teknikken bedre tilpasses de forutsetningene som finnes. Brannsikkerhetstiltakene må også tilpasses driften, og dette vil bidra til at tiltakene blir mer anvendbare for virksomheten.

Kunnskap viktig

Byggeteknikk, branntekniske installasjoner og etterlevelse av regelverk er viktige faktorer for å unngå brann. Under håndtering av en reell brann, er samspillet mellom organisasjon, teknikk og mennesker viktig for utfallet, skriver RISE. De ansattes kunnskap, erfaring, tilpasningsdyktighet, samarbeidsevne og kreativitet er essensielle for virksomhetens robusthet under en brann. Studien viser at en kombinasjon av kunnskap om industriprosessene og kunnskap om brann og brannslokking er vital for et godt utfall av et branntilløp. At produksjonslinjen automatiseres og medarbeiderne flyttes lengre vekk, gjør at virksomheten mister kunnskap og erfaring om prosessen og anlegget. Dette er kunnskap og erfaring som det tar lang tid å bygge opp, og derfor kan dette skade virksomhetens robusthet mot brann.

RISE skriver sidere at å gjøre virksomheten robust må skje på en langsiktig måte, og både organisatorisk og strukturelt. Man må vurdere om teknikken og prosedyrene i virksomheten er egnet til å håndtere de utfordringer som finnes i den daglige produksjonen. Metoden er ikke å pålegge de ansatte flere rutiner og krav, men heller endre på forutsetningene for driften - hvis det er det som viser seg å være nødvendig for å ivareta brannsikkerheten i virksomheten.

Link til prosjektet:

https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2019/project-sebra/