Vanntåke er egnet til å slokke brann i større frityranlegg

Tester i henhold til FM-godkjente vanntåkestandarder har vist at vanntåke er egnet til å slokke branner på produksjonsanlegg som bruker frityrolje. Det viktigste er å få dråpene så små at de effektivt kveler og kjøler ned brannen i oljen.

Publisert Sist oppdatert

Anlegg som produserer potetgull, chips og andre produkter med frityr har til enhver tid store mengder med olje som kan bli opptil 350 grader. Selv om virksomheten har gode rutiner for filtrering og utskifting av oljen, så innebærer kombinasjonen av store mengder olje og høye temperaturer over lang tid at det er risiko for at branner kan oppstå. Det skriver nettstedet International Fire Protection.

Om oljen tar fyr, kan det være krevende å få slokket slike branner. Det er blant annet en utfordring at brannen kan reantenne om temperaturen i oljen øker igjen eller brannen får tilstrekkelig med luft.

Vann og olje er en «dårlig mix»

Vann er i utgangspunktet ikke egnet til å slokke branner i brennende olje. Om store vanndråper blander seg med den brennende oljen, så vil de utvide seg og stige til overflaten av oljen - og bidra til at brennende olje nærmest eksploderer, og sprer brannen raskt. Slike produksjonsanlegg har derfor blitt beskyttet med ulike typer gass og skum.

Små nok dråper viktig

Tester som er utført etter FM-godkjente vanntåkestandarder viser at vanntåke er godt egnet til å slokke branner i slike produksjonsanlegg. Den viktigste faktoren er at dråpene er så små at de har fordampet når de når den brennende oljen. Da vil de bidra til både å kvele brannen og kjøle den ned. Vanntåkesystemene kan også kjøres så lenge at temperaturen i oljen er så lav at reantenning ikke kan skje.

Utfordringer

Det er imidlertid utfordringer med at vanntåken ikke alltid når frem til deler av produksjonsanlegget på grunn av blant annet ventilatorhetter, avtrekk og rørsystemer. I tillegg kan det være et problem at transportbånd er installert over oljekjeler, og det kan forhindre at vanntåken når flammene i oljekjelen.

Dette kan løses ved å sette på ekstra dyser som vil dekke områdene godt. International Fire Protection understreker viktigheten av at et hvert vanntåkeanlegg blir prosjektert og tilpasset det aktuelle produksjonsanlegget det skal beskytte. Det er også viktig at anlegget får tilstrekkelig høyt trykk.

I og med at dysene er plassert over oljekjeler med høy temperatur, vil de bli tilgriset av fett og smuss. Man kan blant annet sette på beskyttelseshetter som vil falle av når anlegget aktiveres. Da sikrer man at dysene er rene, og vil fungere som de skal når anlegget løser seg ut.

Kilde og mer informasjon:

https://ifpmag.mdmpublishing.com/why-water-mist-is-ideal-for-industrial-fryer-protection/

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.