Hvert år samles det inn omtrent 16 000 tonn batterier.
Hvert år samles det inn omtrent 16 000 tonn batterier.

Litium-ion batterier i søpla kan føre til brann på avfallsanlegget

Det brenner ofte på avfallsanlegg, og innimellom skyldes dette at folk har kastet litium-ion batterier i restavfallet. Disse brannene blir store, og er vanskelige å slokke. – Vi må forhindre at litium-ion batterier havner i husholdningsavfallet, sier Fredrik Andresen som er administrerende direktør i Batteriretur.

Publisert

Det som skjer er at det oppstår gnister når litium-ion batteriet presses sammen i kvernen på avfallsanlegget, og dette kan sette fyr på avfallet rundt. Disse brannene er også svært vanskelig å slokke. Derfor er det viktig at litium-ion batterier leveres inn til Batteriretur.

Batteriretur er ansvarlig for innsamling og resirkulering av alle typer batterier i Norge. Hvert år samles det inn cirka 16 000 tonn batterier. Tidligere har det vært mest blybatterier, men de siste årene har andelen litium-ion batterier økt raskt.

– Blybatterier dominerer fortsatt, men vi forventer allerede innen en periode på cirka 5 år en økning på tre ganger så mange litium-ion batterier som blybatterier, sier Fredrik Andresen i en pressemelding fra GPBM Nordic.

Veksten er størst når det gjelder bilbatterier. De klassiske bilbatteriene blir nå raskt erstattet med litium-ion batterier. I tillegg er det en stor økning i husholdningselektronikk som bruker litium-ion batterier.

– Vi anslår at i gjennomsnitt er det cirka 75 små batterier i hver husholdning, alt fra elektroverktøy og leker til fjernkontroller, mobiltelefoner, lesebrett og PC-er, sier Andresen.

Fordelen med små litium-ion batterier er at de har en høy energi i forhold til størrelse. Men det kan også være en ulempe,

– Det er en risiko for at batteriene kan brenne, og derfor er reglene strenge for håndtering av litium-ion batterier, sier Fredrik Andresen i pressemeldingen.

Bør ha strengere regler

Fredrik Andresen mener at reglene bør bli enda strengere med tanke på hvilken risiko de utgjør når det gjelder brann, og hvor store konsekvenser en brann kan få. Utsettes batteriene for varme eller støt, kan de begynne å brenne. Disse brannene er svært vanskelig å slokke ved hjelp av konvensjonelle slokkemidler.

Batteriretur har hittil ikke hatt noen hendelser i sine innsamlingssystemer. Men problemet er at litium-ion batterier ofte kastes i husholdningsavfall, og ender opp på avfallsanlegg som ikke har tatt høyde for denne risikoen i sine håndteringssystemer. Da øker risikoen for ulykker.

– Forbrukeren trenger mer kunnskap om fare risikoen, og bli flinkere til å returnere alle brukte batterier, sier Fredrik Andresen.

Økt risiko for hendelser

Batteriretur bruker mye tid og ressurser på å informere forbrukeren. Blant annet igjennom «batterijakten» som er rettet mot fjerdeklassinger. De samler inn rundt 100 tonn batterier pr. aktivitet. I tillegg bruker Batteriretur sosiale medier aktivt for å nå ut med budskapet.

– Jeg synes situasjonen har bedret seg. Det vi gjør fungerer, men vi ser med bekymring på fremtiden, sier Fredrik Andresen.

Fredrik Andresen.
Fredrik Andresen.

Finnes egnede håndslokkere

Bruken av litium-ion batterier vil fortsette å øke fremover, og dette gjør at de vanlige avfallssystemene også vil få en økende risiko for branner. Disse brannene har vi sett at ofte blir store, og kan ta dager å få slokket. Både fordi brannen i litium-ion batteriet ikke er mulig å slokke tradisjonelle slokkemidler, og fordi alt restavfallet rundt batteribrannen både bidrar til at det kan være vanskelig å lokalisere batteriet og at det bidrar til å fore brannen over lang tid.

Det finnes spesielle brannslokkingsapparater for litium-ion batteribranner, og et av dem er Housegard AVD som leveres av GPBM Nordic. Dette er et miljøvennlig slokkemiddel basert på vermikulitt som kjøler ned og kapsler inn brannen, og forhindrer re-antenning.

– Vi har kjøpt noen av disse brannslokkingsapparatene, og de fungerer bra for mindre mengder små batterier, sier Fredrik Andresen i pressemeldingen fra GPBM Nordic.

Han mener at det er behov for mer testing og forskning til vi finner den perfekte løsningen.

– AVD fra Housegard er en veldig god start, sier han.

Fakta om Housegard AVD:

Housegard LithEx-6: Housegard 6 liters AVD brannslokker benyttes mot branner i litium-ion batterier og faste metaller. Litium-ion brannslokkeren er testet og godkjent i henhold til EN3. Slokkeren er tredjepartstestet, og godkjent mot branner i litium-ion batterier. Slokkemiddelet skal byttes hvert femte år. Den anbefales for arbeidsplasser der litium-ion batterier håndteres, for eksempel redningstjenesten, bilverksteder, sykehus, gjenvinningsstasjoner, laboratorier, batteriinnsamling, produksjonsindustri, lager og logistikk.

Det finnes også en Housegard LithEx slokkespray som er ment for å slokke mindre litium-ion batteribranner. Boksen er 30 cm høy, og inneholder 500 ml AVD. Denne er tenkt brukt i boliger, hotell, sykehus, biler, campingvogner, kollektivtrafikk, båter og fly.

Kilde og mer informasjon:

https://www.housegard.no/brannslukkere/avd-brannslukker-6-l-lithex-6.html