MF «Ytterøyingen»: Politiet tror brannen skyldes krypstrømmer på grunn av lekkasje av kjølevæske

Vest politidistrikt opplyser i en pressemelding at de avslutter etterforskningen av brannen og eksplosjonen om bord på MF «Ytterøyningen». De tror at brannen skyldes krypstrømmer som følge av lekkasje i kjølevæske i en kjølemodul tilknyttet et batteri.

Publisert Sist oppdatert

MF "Ytterøyingen" er en hybridferge som med batterimotorer. I følge politiet var ikke fergens batterisystem i drift da det den 10. oktober i fjor oppsto en brann ombord. Fergen var i trafikk, og hadde passasjerer og biler ombord. Fergen fikk lagt til kai i Kvinnherad, og slapp passasjerene og bilene av.

Brannen ble slokket, men dagen etter skjedde det en kraftig eksplosjon om bord i fergen. Ingen ble heldigvis skadet hverken i brannen og eksplosjonen.

Brannårsak

I pressemeldingen skriver politiet blant annet:

"Resultatet av etterforskningen taler sterkt for at brannårsaken er krypstrømmer forårsaket av en lekkasje i kjølevæske fra en kjølemodul tilhørende en batterimodul. Undersøkelser taler for at arnestedet er i et «batterirack» ved koplingen til en batterimodul.

Eksplosjonen som oppstod senere i hendelsesforløpet skjedde som følge av gassutvikling i batterirommet der kilden til gassen var selve batteriene."

Politiet skriver videre i pressemeldingen at batteriteknologien på ferjer er forholdsvis ny, og at etterforskningen har gitt ny lærdom. Blant annet har Sjøfartsdirektoratet nå anbefalt at alarmer til brua skal være tilkoplet batteripakker, også når batteriene ikke er i bruk.

Politiet skriver også at i denne saken ble brannen varslet av fergens ordinære brannvarslingssystem. Det er også satt fokus på hvilke slukkemidler som er best egnet og hvordan de blir benyttet. Det blir sett på hvilke endringer som kan være nødvendige for å øke den iboende sikkerheten ved større batteriinstallasjoner om bord på skip. Dette gjelder både el-sikkerhet og sikkerhetssystemer. Det blir jobbet for å øke kompetansen til sjøfolk med tanke på innsats ved hendelser med nye energibærere.

Nødetatene på land har varierende kompetanse med tanke på brann i større batterisystemer. Bergen Brannvesen med flere har tatt initiativ for å starte kompetanseøkning, skriver politiet.