Nytt selskap på Sørlandet tilbyr tjenester innen rådgivning, prosjektering og kontroll

1. november ser Consult Gruppen AS dagens lys. Det nye selskapet er et resultat av en fusjon mellom Agder Byggconsult AS, Brann og Sikkerhetsrådgivning AS (BSR), PS Plan AS og Slokkesystemer AS. De vil levere rådgivning, prosjektering og kontroll i mange deler av et byggeprosjekt og i den daglige driften av bygget.

Publisert Sist oppdatert

Formålet med å samle disse selskapene i en virksomhet er å øke både kompetansen og konkurransekraften.

- Det stilles i dag store krav til foretakenes kompetanse – og da spesielt på brannområdet. Fusjonen vil bidra til at vi samlet styrker kompetansen på dette faget betydelig, skriver Consult Gruppen AS i en pressemelding i forbindelse med oppstarten.

Consult Gruppen AS vil tilby rådgivende, prosjekterende og kontrollerende tjenester innenfor byggesak, arkitektur, konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, geoteknikk, lyd- og energiberegning, brannkonsept, slokkeanlegg og offentlige anskaffelser. Selskapet har 14 ansatte, med base i Kristiansand. Daglig leder for Consult Gruppen AS vil være Christian Bakke.

For mer informasjon:

https://www.consultgruppen.no/