Ny bok om beredskapsøving

Det er også kommet en ny bok om beredskapsøving og -læring. Denne viser at det ikke bare er i store fullskalaøvelser det er mye lærdom å hente. Også i mindre aktiviteter i det daglige er det mye erfaring og kunnskap å få.

Publisert   Sist oppdatert

Boka gis ut av Fagbokforlaget, og i omtalen hos forlaget står det at trening og øving er avgjørende for å sette enkeltpersoner og organisasjoner i stand til å lykkes i krevende situasjoner. Beredskapsorganisasjoner bruker derfor mye tid og ressurser på å øve. Vanligvis ønsker de fleste store fullskalaøvelser. Det er en utbredt forståelse at jo større og mer realistisk en øvelse er, desto bedre blir læringsutbyttet. Dette viser seg imidlertid ikke alltid å stemme.

Alternativ tilnærming

Denne boka presenterer et alternativ til den tradisjonelle øvelsestilnærmingen, og foreslår en systematisk tilnærming til øving og læring innen beredskap. Tanken er å benytte ulike lærings- og øvingsaktiviteter på en slik måte at personene som øver, får utviklet alle nødvendige kunnskaper og ferdigheter. Dette skal sette organisasjonene istand til å forbere får identifisert viktige forbedringspunkter, og at ressursbruken ikke er større enn nødvendig.

Målgruppen for boka er studenter, forskere og praktikere i beredskapsorganisasjoner. Den kan benyttes både i studiesammenheng til å analysere øvings- og læringsaktiviteter, og til forbedring av øvings- og læringsarbeidet i beredskapsorganisasjoner.

Boka er utgitt med støtte fra Norges brannskole og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Om forfatterne

Morten Sommer er førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere jobbet ved Høgskulen på Vestlandet der han blant annet har bygget opp studietilbud i beredskapsledelse.

Bjørn Pollestad har bakgrunn fra Forsvaret og politiet, og han har allsidig operativ bakgrunn fra flere politidistrikter samt internasjonal tjeneste. Han har også jobbet som sikkerhetsrådgiver i petroleumssektoren og som meteorologifullmektig på en ishavsstasjon.

Tommy Steinnes er seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap i Statens vegvesen. Han har tidligere jobbet i kriminalomsorgen, Sivilforsvaret, Forsvaret og i oljesektoren. Han har erfaring fra å jobbe på både taktiske og strategiske nivåer innen beredskap og krisehåndtering innen flere av disse sektorene.

For mer informasjon:

https://www.fagbokforlaget.no/Beredskaps%C3%B8ving-og-l%C3%A6ring/I9788245022780?fbclid=IwAR0kgANuiyPlElgLUB4EksEqPDsqrBkZHGsYtKWJ3fOQh_tAB-8WXD1ctF4