Digitalt medlemsmøte i BFO

ONSDAG 5. MAI 2021 kl. 14.00 – 15.30

Publisert

Det arrangeres et gratis digitalt medlemsmøte i BFO på

ONSDAG 5. MAI 2021 kl 14.00 – 15.30.

Her vil det bli en oppfølging av sakene som ble drøftet på forrige medlemsmøte, og en vil få en presentasjon på hvilke temaer som blir de viktigste på BFO sitt webinar (se mer under).

BFO-webinar: Rett valg av slokke- og deteksjonssystemer

ONSDAG 2. JUNI 2021 kl. 09.00 – 15.00

Det er fremdeles muligheter for å komme med innspill til tema.

Send oss gjerne en mail til: [email protected]

Pris:

BFO-medlemmer: 1000,- og 30 % i rabatt dersom man er mer enn én deltager fra samme bedrift.

Ikke BFO-medlem: 2000,- og 30 % i rabatt dersom man er mer enn én deltager fra samme bedrift.