Tiden det tar før kriteriebrudd avgjør hvilken klassifisering bjelkelaget kan få (foto: RISE Fire Research)
Tiden det tar før kriteriebrudd avgjør hvilken klassifisering bjelkelaget kan få (foto: RISE Fire Research)

Testing av brannmotstand i bærende bjelkelag hos RISE Fire Research

Sist uke testet RISE brannmotstanden i bærende bjelkelag som brukes som etasjeskiller i bygninger. Bjelkene ble utsatt varmepåkjenning i standard brannkurve kalt «cellulose brann» som går opp til 950°C etter en time.

Publisert

Målet med branntesten som ble utført etter teststandarden NS-EN 1365-2 er å konkludere hvor motstandsdyktig bjelkelaget – også kalt gitterbjelker – er mot brann.

Bjelkene plasseres horisontalt oppå testovnen, og blir deretter utsatt for varmepåvirkning utfra en standard varmekurve som kalles «cellulose brann». Kurven starter på romtemperatur, og øker gradvis til den kommer opp i 950°C etter en time. Forskerne måler temperaturen i bjelkene, og ser etter om det kommer for varme gasser og eller flammer ut gjennom bjelkene. Utfra resultatene som måles blir gitterbjelkene klassifisert som REI 30, REI 60 og så videre ettersom hvilke testkriterier de klarer innenfor tidskravet.

Bjelkelaget ble lagt horisontalt (foto: RISE Fire Research).
Bjelkelaget ble lagt horisontalt (foto: RISE Fire Research).

Tre ovner i testhallen

I denne testen brukte brannforskerne en horisontalovn. I tillegg har de to andre ovner; en vertikalovn for standardiserte og ad-hoc storskalatester av brannmotstand i ulike typer konstruksjoner og en pilotovn for mellomskalatester til forskning og utvikling.

Kilde og mer informasjon

På RISE sin Facebook-side er det også informasjon om testen på engelsk:

https://www.facebook.com/risefr/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDQANMkqGCKloC5wdCrn-iZjPSrMfr8BdeNNXWzv7brqOtNUeDrMQerOKGz0w0z0fnZi0KyxJqmeJ_2

Hvilke tester som kan utføres i testhallen til RISE Fire Research kan du lese om her:

https://risefr.no/tjenester/branntesting/konstruksjoners-brannmotstand?fbclid=IwAR0c72IwqBUCYs3-viukVcLiKYIBmJDEtrg9woQmXiAWTHlCTY242E_8N08

Ta debatten på sosiale medier: