Livsviktig samarbeid: DSB med ny side om brannsikkerhet for risikoutsatte

DSB har lansert en ny opplæringsside om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper – Livsviktig samarbeid! Målgruppe for siden er brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten. Også andre som ønsker mer kunnskap om brannforebyggende arbeid og betydningen av samarbeid mellom kommunale etater, vil finne mye relevant stoff på siden.

Publisert

Statistikken viser at 3 av 4 av de som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe, og 9 av 10 som dør i branner omkommer i boligbranner. Vi vet også at eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann, og mange trenger hjelp for å være trygge i hjemmene sine, skriver DSB i en pressemelding.

DSB ønsker å støtte kommunenes viktige arbeid for å ivareta brannsikkerheten hos mennesker i risikoutsatte grupper. Derfor har direktoratet laget en ny side hvor man blant annet kan finne veiledere, opplæringsfilmer, e-læringskurs, statistikk, prinsippavgjørelser og eksempler på rutiner fra forskjellige kommuner.

Link til siden i bildet: