Webinar om faseendringsmaterialer og brannsikkerhet

Svenske Brandforsk jobber med et prosjekt om faseendringsmaterialer - eller faseovergangsmaterialer - og brannsikkerhet. Faseendringsmaterialer er materialer som benyttes til å jevne ut temperaturer i bygg, og som bidrar til at energiforbruket i bygget går ned. 7. oktober arrangerer Brandforsk et webinar hvor de presenterer dette prosjektet.

Publisert

Faseendringsmaterialer har vært i bruk siden 70-tallet, men omfanget har ikke tatt av. I henhold til Brandforsk skyldes dette blant annet høye kostander, at produktene er brannfarlige og at enkelte av materialene også er giftige.

Men utviklingen i retning av mer energieffektive bygg gjør at slike materialer nå kommer til å øke, skriver Brandforsk. Derfor er det viktig at kunnskapen om blant annet hvor brannfarlige de er gjøres kjent, slik at de ikke blir benyttet i deler av bygningskonstruksjonen hvor de ikke er egnet.

Brandforsk er derfor nå i gang med et prosjekt om slike materialer. Prosjektet skal blant annet ta for seg beskrivelse av og funksjonen til de vanligste faseendringsmaterialene, hvordan de integreres i bygningsprodukter og hvordan dette påvirker produktenes brannegenskaper. Prosjektet vil også sammenligne de faseendringsmaterialene som finnes på markedet i dag, deres bruksområder og hvilke brannegenskaper de har, samt hvordan de omfattes av nåværende (svenske) regelverk.

Forskningsprosjektet vil også se på hvilke områder bruken av slike materialer forventes å øke, og hvordan dette vil påvirke brannsikkerheten i samfunnet. Prosjektet vil også komme med forslag til testmetoder for de produkter hvor dette ikke finnes, og hvor det ellers er uklarheter når det gjelder å vurdere de branntekniske egenskapene ved produktet.

Kartleggingen vil også avdekke områder hvor det mangler kunnskap når det gjelder brannsikkerhet, og hva som må til av mer forskning for å dekke disse kunnskapshullene.

Link til påmelding til webinaret i bildet:

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.