Brannsikkerhet på byggeplass – svensk håndbok om temaet

Det bygges mye i Norge, og vi vet at brannsikkerheten ikke alltid er godt nok ivaretatt byggeplassen. Også i Sverige jobber de med å få brannsikkerheten på byggeplass så god som mulig, og har gitt ut en håndbok om temaet. Kanskje kan det være noe å hente der også for oss?

Publisert   Sist oppdatert

Det er krav til at brannsikkerheten skal ivaretas også på byggeplass, men vi vet at det slurves. Jevnlig oppstår det små og større branntilløp på byggeplass som kan få alvorlige konsekvenser for liv, helse og miljø. Heldigvis er det tatt et viktig initiativ til å få med brannsikkerhet på byggeplass i regi av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Det blir spennende å se hva som etter hvert kommer ut av dette arbeidet.

Svensk håndbok om temaet

Mens vi venter på hva som skjer i Norge, kan vi oppdatere oss på hva andre land gjør på dette feltet. Og svenskene ligger allerede et godt stykke foran oss.

Det er Brandskyddsföreningen i Sverige som er utgiver av to publikasjoner om temaet. En håndbok om brannsikkerhet på byggeplass og en samling av regelverket som gjelder. Sistnevnte tar også for seg regler knyttet til anbudsprosess og kontraktskriving, og understreker at brannsikkerheten skal være en sentral del tidlig i prosessen. Boka er selvsagt skrevet for svenske forhold. Men det kan være ett og annet å hente også for oss i Norge.

Når det gjelder håndboka så viser den hvordan reglene kan iverksettes i praksis på byggeplassen. Den understreker også viktigheten av at alle aktører som er involvert i prosjektet må være klar over hvor viktig det er at brannsikkerheten blir ivaretatt. Kun da kan man finne en god balanse mellom brannrisiko og brannvern i byggeprosjektet, skriver Brandskyddsforeningen.

Håndboka kan også brukes i forbindelse med ombygninger, og målgruppen er byggherrer, entreprenører, brann- og redningsvesen, brannrådgivere, forsikring og ellers alle som kan bidra til bedre brannsikkerhet på bygge- og anleggsplasser. Den er først og fremst tiltenkt større byggeprosjekter, og ikke tilpasset boligbyggere og mindre prosjekter.

Mer informasjon:

https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/litteratur-och-produkter/handbok-brandsaker-byggarbetsplats/?utm_source=linkedin&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=brandsaker-byggarbetsplats-nyhet