DSB vil ha innspill på forskrift og veileder

I går sendte DSB ut forslaget til ny brann- og redningsvesenforskrift på høring. Fristen er 15. januar. I tillegg jobber DSB med en ny veileder for tilsyn av særskilte brannobjekt som de også vil ha innspill til. Planen er at den oppdaterte tilsynsveilederen skal brukes i forbindelse med tilsynsaksjonen på avfallsanleggene i høst. Fristen for innspill til DSB er utløpet av november i år.

Publisert

Det er den tidligere dimensjoneringsforskriften som nå får nytt navn, og som bedre skal tilpasses dagens behov. Det har lenge vært ønske både fra brannmiljøet selv og DSB at denne forskriften skulle revideres.

Fakta om forskriften:

Forskriftens fulle navn er Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene.

DSB skriver at revidering av brann- og redningsvesenforskriften er et av de viktigste grepene de gjør for å nå målet om et enda bedre brann- og redningsvesen. Det nye forslaget er en modernisering og forenkling av dagens forskrift, men DSB skriver at det også er tatt noen grep for å utvikle brann- og redningsvesenet ytterligere. Blant annet har kommunene fått økt fleksibilitet ved at analyser og planer i større grad enn i dag skal være førende for hvordan brann- og redningsvesenet skal organiseres, bemannes og utrustes.

I tillegg er det foreslått flere nye krav. Blant annet at enhetlig ledelsessystem skal benyttes, krav om utkalling av nærmeste ressurs, forskriftsfesting av nødnett, krav til nødmeldetjenesten, krav om utstyr til å håndtere ulykker i vann og innføring av begrepet responstid, skriver DSB.

Høringsfristen er 15. januar 2021.

Lenke til høringen:

https://hoering.dsb.no/Hoering/v2/1463

Veiledning for tilsyn med særskilte brannobjekter

I tillegg har DSB et arbeid på gang med å revidere veiledningen for tilsyn med særskilte brannobjekter. Direktoratet har lagt ut et utkast på nettsidene sine som de ønsker innspill på. DSB skriver at de vil involvere brann- og redningsvesenene på et tidlig tidspunkt, og at den oppdaterte veilederen kan prøves ut under den nasjonale tilsynsaksjonen på avfallsanlegg som skal foregå nå i høst. DSB vil gjerne ha tilbakemeldinger fra brann- redningsvesenet både på hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer så godt, og som må justeres før veiledningen blir ferdigstilt. Fristen for tilbakemelding er utløpet av november.

Lenke til utkastet:

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/utkast-veiledning-for-tilsyn-med-sarskilte-brannobjekter/

Powered by Labrador CMS