Høy brannrisiko ved avfall- og gjenbruksanlegg

Norsk Gjenvinning på Alnabru opplevde en stor brann 8. mars 2018, som startet i en haug med returpapir. Naboer rundt brannstedet ble evakuert, brent papir falt ned over store deler av byen, og enorme ressurser ble satt inn for å slukke brannen. Undersøkelser viser at det er Frankrikes avfall - og gjenbruksindustri som angivelig har det høyeste nivået av rapporterte branner. En stor fransk gjenvinningsbedrift har tatt grep, og funnet en smart løsning på problemet.

Publisert

Selv om fordelene med resirkulering har vært kjent i årevis, er risikoen knyttet til det ikke alltid åpenbar eller vurdert skikkelig. Det er viktig for enhver bedrift å oppdage brann så tidlig som mulig slik at relevante nød- og beredskapsetater kan reagere raskt. Sikkerhetsrisikoen ved brann for mennesker er åpenbar, men en brann har også miljø- og kostnadskonsekvenser ved skade på maskiner og lokaler. Dette kan koste et firma millioner av kroner.

Avfallsindustrien håndterer en rekke potensielt brennbare materialer, fra aerosoler, altså en gass med finfordelte partikler eller dråper som er så små at de holder seg svevende i gassen, til litium-ionbatterier. Litium-ionbatteri (også kalt Li-ion eller LIB) er en type oppladbare batterier som er blant de mest populære batteriene i bærbar elektronikk, som for eksempel mobiltelefoner og elektrisk håndverktøy. Når disse to er i interaksjon er sjansen for en brann stor.

Frankrike en versting

Forskning har vist at Frankrikes resirkuleringsindustri er en versting hva gjelder branner fra alle bransjer. I den anledning henvendte en ledende fransk gjenvinningsbedrift seg til teknologifirmaet Hikvison for å få hjelp med å hindre brann. Hikvision designer og skreddersyr nettverkskameraer for å dekke ulike behov - fra generell videoovervåking til analyse av videoinnhold basert på Deep Learning-algoritmer. Løsningen på problemet ved lagring og håndtering av avfall – og resirkulering, ble laget av Hikvision-teknologier av Mylinks, og ble inkorporert i en spesialisert branndeteksjonsløsning.

For best mulig brannhemmende effekt, måtte systemet integreres med de andre brannforebyggende tiltakene som allerede var installert i lokalene. Disse var metoder som branndørhåndtering og vanntettkommando, til vannkanoner og magnetventiler. En vannkanon er et apparat for å styre en vannstråle med kraftig trykk. En magnetventil er en hydraulisk eller pneumatisk retningsventil som er styrt av en elektromagnet.

Kraftig røykutvikling ved brann i gjenvinningsanlegg kan være skadelig og livstruende, både for mennesker og miljøet rundt.
Kraftig røykutvikling ved brann i gjenvinningsanlegg kan være skadelig og livstruende, både for mennesker og miljøet rundt.

Termografi ble løsningen

En utfordring ble å designe systemet nøyaktig slik at kameraet kunne fungere sømløst med vannkanonene. Spesielt måtte systemet designes på en slik måte at gjenvinningsfabrikken kunne avbryte sprinkleranlegg el.l. ved falsk alarm.

Termografi ble løsningen. Mylinks installerte en rekke Hikvision-kameraer: inkludert bi-spektrum kuppelkameraer (DS-2TD4136T), termografi-tårnkameraer (DS-2TD1217-2) og termografikubekameraer (DS-2TA21-2AVF (eller DS-2TD3017)). Et termografikuppelkamera blir oftest installert i midten av en stor bygning. Ethvert objekt med en temperatur over null avgir en påvisbar mengde stråling, kalt 'emissivitet' Emissivitet eller strålingsevne, er forholdet mellom den energien som blir sendt ut fra et legeme i form av elektromagnetisk stråling, og den energien et svart legeme ved samme temperatur ville ha sendt ut. Kameraet kan for eksempel oppdage en endring i emissiviteten til et objekt eller en overflate når temperaturen stiger, slik at det kan be om et varsel.

Smart løsning

I denne resirkuleringsløsningen ble vannkanoner konfigurert til å svare på disse endringene. Vannkanoner ble plassert på høyre og venstre side av kuppelkameraet slik at det ble en del av slukkingsprosessen. Mylinks kalibrerte enhetene slik at når det ble oppdaget en forhøyet temperatur, reagerte kanonen umiddelbart ved å spraye vann inn i området. Egenskapene til et termisk kamera gjør det mulig å oppdage og slukke veldig raskt når en brann starter.

Viktigst er forebygging

Fokuset er selvfølgelig forebygging, derfor utfører systemet regelmessige tester. En daglig bevegelsestest og et elektrisk signal, kontrollerer det som styrer brannventilene. Ethvert avvik som kan bli oppdaget sender en feilmelding til brannpanelet der operatøren kan gjøre nødvendige tiltak uten forsinkelse. På toppen av dette er termografikulekameraer (DS-2TD2136T-10) og bi-spektrum kulekameraer (DS-2TD2636T-10) installert både innendørs og utendørs, for å overvåke papir, plast, tre, metall og avfall, elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Selv transportbåndet til sorteringsmaskinen er dekket - av et Thermography Cube-kamera (DS-2TA21-2AVF). Dette forhindrer at avfall brenner inn i maskinen.

Til slutt brukes et håndholdt termografikamera (DS-2TP31-3AUF) for å sjekke varsler eller følsomme punkter manuelt på overvåkingsrunder manuelt. Systemet er konfigurert for å sende varsler når en irregulær hendelse oppdages. På dagtid er dette en alarm og leder til en samtale til stedssjefen og/eller en hørbar melding via høyttaler på selve stedet. Om natten sendes varselet til et eksternt overvåkingssenter, hvor en operatør deretter kan sjekke om det er en reell brann og ringe brannvesenet.

Imponerende overvåkningsegenkaper

Siden kameraene ble installert, ble det ifølge Hikivsion oppdaget flere branner umiddelbart på gjenvinningsfabrikken, og de var i stand til å forstå mer av hva som skjedde. De med tradisjonelle branndetektorer hadde bare hatt et signal uten informasjon om hvordan brannen startet.

Albert Sintes, teknisk sjef og tilknyttet Mylinks, sier:

- Disse kameraene ble valgt på grunn av deres overlegne rekkevidde/nøyaktighetsforhold og utvidede temperaturområder. Vi fant teknisk støtte fra Hikvision som reaktivt, og av høy kvalitet. Vi klarte også enkelt å integrere kameraene med andre løsninger som Hydrotop, Milestone og Vanderbilt, og konfigurere dem til kundebehovene.

Dette har vist at med hjelp av en rekke forskjellige termiske kameraer, reduseres mengden branner i denne høye brannrisiko-industrien. Dette har en positiv effekt på kostnadene for gjenvinningsfirmaer, men enda viktigere, reduserer risikoen for mennesker og miljøet rundt stedet.

Termiske kameraer

  • Termiske kameraer er varmesøkende kameraer som ser etter temperaturforskjeller i bildet, og dermed kan skille dyr og mennesker fra sine omgivelser.
  • Sensoren inne i varmekameraet konverterer varmeutstrålingen fra objektene foran linsen til et bilde som vises på en skjerm.
  • Et varmesøkende kamera, termografisk kamera eller infrarødt kamera, er en enhet som danner bilder ved å bruke infrarød stråling. Slik som et vanlig kamera danner bilde ved å bruke synlig lys.
  • I motsetning til vanlige kamera som bruker området 450–750 nanometer (nm) bruker termografiske kamera bølgelengder så lange som 14 000 nm.

Kilder:

dsb.no

wikipedia.com

https://www.securityworldmarket.com/int/News/Business-News/preventing-fires-in-the-recycling-industry

Hva skjer i Norge?

I oktober 2020 startet myndighetene i Norge med å sjekke brannsikkerheten på norske avfallsanlegg, og hvordan vi kan begrense miljøskadene hvis ulykken først er ute. Les mer om dette i Brennaktuelt i morgen.