Utbrent bil etter brann i parkeringshus.
Utbrent bil etter brann i parkeringshus.

Webinar om garasjeanleggbranner

Det er mange parkeringshus og garasjeanlegg i Norge, og det bygges stadig flere og større anlegg. Faren for brann vokser med antallet. Det er derfor stor sannsynlighet for at mange brannvesen i fremtiden må håndtere garasjeanleggbranner, med de utfordringene dette medfører. CTIF arrangerer nå et webinar om temaet.

Publisert

De fleste husker den voldsomme brannen i parkeringshuset på Stavanger Lufthavn på Sola i januar i fjor. Brannen startet i en dieselbil, og rundt 1600 biler ble berørt av brannen, og hundrevis av disse fullstendig kondemnert. Flere hundrevis av millioner kroner gikk bokstavelig talt opp i røyk.

I november i fjor kunne beboere og publikum bevitne nok en brann i et garasjeanlegg. Denne gangen en store brann under to boligblokker i Kongsberg. 92 beboere ble evakuert, og også her gikk store verdier tapt. Det store antallet parkeringshus og garasjeanlegg i landet, og den stadige utbyggingen av disse, øker sannsynligheten for at lignende ulykker som disse to, vil forekomme i fremtiden.

Brannmannskapet jobber iherdig med å slukke boligblokksbrannen i Kongsberg i november.
Brannmannskapet jobber iherdig med å slukke boligblokksbrannen i Kongsberg i november.
Kraftig røykutvikling i brannen i Kongsberg.
Kraftig røykutvikling i brannen i Kongsberg.

Å håndtere denne type utfordrende branner vil nok brannvesen dessverre måtte mestre flere ganger i fremtiden. Derfor arrangerer CTIF (International Association of fire and rescueservice) webinaret "Brann i parkeringshus/garasjeanlegg" den 11. februar. Målet er å gi brannkorps og andre, god erfaringslæring ved gjennomgang av de to store garasjeannleggbrannene på Sola og i Kongsberg.

Bilde fra brannen på Sola flyplass.
Bilde fra brannen på Sola flyplass.

Webinar med erfaringsdeling

Nils Erik Haagenrud, Brannsjef i Rogaland brann og redning, vil dele av egne opplevelser og erfaringer fra brannen på flyplassen. Rune Toverud som er Avdelingsleder beredskap i Kongsberg brann og redning, vil snakke om brannen i Kongsberg. Begge foredragsholdere vil ha stort fokus på suksessfaktorer og læringsområder ved hendelsene, og vil snakke om hendelser som er relevante for alle brannvesen i Norge.

Les mer og meld deg på her:

http://www.ctif.no/ctif-seminarer/

Ønsker tilbakemelding

NBLF (Norsk brannbefals Landsforening) ber også om tilbakemelding på temaer/hendelser som bransjen ønsker å vite mer om. Gjennom CTIF International er det mulighet til å innhente forelesere som kan fortelle om erfaringer fra hendelser i andre land. Vi har et stort Gjennom CTIF er kontaktnettet stort, så her er det mange muligheter for interessante temaer, skriver de på sin egen hjemmeside. Mer informasjon på CTIF.org.