Behov for mer kunnskap om tunnelsikkerhet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Vi har rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i landet, og det skjer gjennomsnittlig to brannhendelser hver måned. Disse kan utvikle seg til skremmende storbranner, så sikkerheten må ivaretas. Universitetet i Stavanger ønsker å bidra med dette.

Publisert

Informasjonsteknologien gir mange muligheter for tunellsikkerhetsarbeidet. Universitetet i Stavanger (UiS) kjører i mars-juni i år, to videreutdanningstilbud innen tunnelsikkerhet. Seminarene vil generelt fokusere på å gjøre bedrifter og deres ansatte i stand til å utfordre og utvikle sin arbeidspraksis og produkter/idéer, i et større fagmiljø. Gjennom seminarene ønsker UiS å bidra til å skape en helhetlig forståelse av utfordringene som finnes i tunnelsikkerhetsarbeidet.

Om seminarene

Gjennom den ene seminarrekken vil du lære om tidlig deteksjon av hendelser for å unngå at de får utvikle seg til ulykker gjennom bruken av ulike typer sensorteknologi. Seminarrekken vil fokusere på den nyeste kunnskapen innen systemer for automatisert hendelsesdeteksjon (AID) i tunneler, og de underliggende teknologiene, operative miljøer, begrensninger og utfordringer ved systemene. Seminardagene vil vektlegge rollen til sensorene og sensordata, kommunikasjon og avanserte algoritmer for tidlig fasevarsling, slik som maskinlæring og "dyp læring". Seminarrekken vil også vektlegge cybersikkerhet og personvernhensyn relatert til bruken av sensorer i veitunneler, og diskusjon rundt selvredningsprinsippet.

Gjennom den andre seminarrekken vil du lære om bruken av informasjonsteknologier i tunnelsikkerhetsarbeidet. Dette inkluderer samvirkende intelligente transport systemer (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS), tunnel-monitorering ved bruk av sensor data og avansert kommunikasjon mellom tunnelinfrastrukturen, VTS-relatert trafikk-monitorering og mellom kjøretøyene selv, ved å bruke et vidt spekter av kjøretøyskommunikasjon (for eksempel V2X) teknologier og paradigmer. Her vil det vektlegges hvordan C-ITS kan brukes for sikkerhets- og beredskapsarbeid inne i tunneler.

Hvis vi i Norge ønsker å være en aktør i det
internasjonale markedet, må vi gå sammen og øke
kompetansen i landet. Vi er en stormakt når det gjelder
antall tunneler, men er ikke like gode når det gjelder tunnelsikkerhetsarbeid.”

Professor Ove Njå, fagansvarlig ved UiS

Kombinér med jobb

Viderutdanningskursene går over fire seminardager hver, i perioden mars – juni 2021, og blir satt opp som webinar, eventuelt hybrid løsning de to siste seminardagene. Deltakelse kan lett kombineres med en travel jobb, og du velger selv om du vil gjennomføre videreutdanningstilbudet med studiepoeng (og eksamen) eller uten.

Les mer og meld deg på her innen 19. februar:

https://www.uis.no/nb/tunnelsikkerhet-seminarrekker

Kilder: Universitetet i Stavanger,

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)