Lærer vi noe av store branner?

Høringen etter den katastrofale brannen i Grenfell Tower virvler opp mange diskusjoner om brannsikkerhet og brannforebygging i Storbritannia for øyeblikket. Blant annet er temaet om bransjen er villig til å lære av de feil som brannene avdekket. Tenker bransjen mer helhetlig når det gjelder brannsikkerhet nå? Eller er det fortsatt slik at man legger listen i henhold til minimumskravene i regelverket, og at vi derfor vil kunne oppleve tilsvarende store branner også i fremtiden om ikke regelverket strammes inn? Denne diskusjonen har relevans også for oss i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Paul Mc Nulty er bygningsingeniør og leder evalueringsarbeid etter større branner i regi av CROSS som administreres av Structural-Safety. Stuctural-Safety og CROSS er en frivillig rådgivningstjeneste som ble opprettet i 2005, og som blant annet evaluerer utvalgte storbranner for at bransjen skal ta lærdom av dem. Mc Nulty kommenterer i en artikkel på LinkedIn at å få til endringer selv etter storbranner som viste at bygningen ikke holder mål, kan være vanskelig.

En av brannene han trekker frem er storbrannen i et syv etasjers parkeringshus i Liverpool i desember 2017. I tillegg til store bygningsmessige skader, gikk 1400 biler tapt i denne brannen. Mye av det som skjedde under denne brannen ligner på det som skjedde i Sola-brannen. Dette var også et åpent parkeringshus uten sprinkleranlegg. Evalueringen etter denne brannen avdekket også en bæring som skulle vare i 15 minutter, og det var i henhold til minimumskravene i byggeregelverket. Med den brannbelastningen som hundrevis av moderne biler medfører, er det tydelig at dagens krav i regelverket ikke er tilpasset det som vil skje om en bil tar fyr.

I artikkelen sin trekker Mc Nulty frem en artikkel hvor en journalist stilte spørsmål til flere rådgivere om denne brannen gjør at man vil endre løsningene i fremtidige prosjekt, og gjøre bygningene mer robuste for å kunne takle en reell brann. Flere av rådgiverne svarer at det nok dessverre ikke vil skje fordi det er økonomien i prosjektet som i mye større grad enn hensynet til brannsikkerhet vil styre hvilke løsninger som velges. Så lenge kravene i regelverket ikke skjerpes inn, er det minimumsløsningene som vil velges – til tross for at brannen med all tydelighet viste at de ikke er gode nok.

Manglende eller feil vedlikehold

I Storbritannia har det vært flere store branner i parkeringshus opp igjennom årene. I den forbindelse har manglende forskriftsmessig vedlikehold i parkeringshus vært et tema i Storbritannia. Blant annet trekker Mc Nulty frem at det finnes eksempler på at dreneringsrør i støpejern i parkeringshus har blitt byttet ut med plastrør som vil smelte i en brann, og som vil føre til at drivstoff fra bilene renner ned fra en etasje til en annen - og sprer brannen videre i bygningen.

Men positiv oppmerksomhet også

Men det er positive ting som skjer i Storbritannia når det gjelder brannsikkerhet også. Mc Nulty nevner at Grenfell Tower-brannen har satt brannsikkerhet på dagsorden på en helt annerledes måte enn før. Det er derfor krefter i byggebransjen i Storbritannia som jobber for at sikkerhetsnivået skal legges høyere enn minimumskravene, og det er positivt, skriver McNulty.

Han understreker også hvor viktig det er at arkitekter, brannrådgivere og entreprenører informerer bygningseiere om hvilke konsekvenser de ulike valg vil kunne få for brannsikkerheten – det vil si at minimumskravene i mange tilfeller ikke vil være tilstrekkelige. Vi må ha en mer holistisk tilnærming til brannsikkerheten, og se den i helhetlig sammenheng fremfor å konsentrere oss om de ulike delene av et bygg, skriver Paul McNulty i artikkelen sin.

Link til artikkelen:

https://www.linkedin.com/pulse/cross-report-940-fire-multi-storey-car-parks-paul-mc-nulty/?trackingId=PsBjnYLN%2FQcH10Ptmxxksw%3D%3D

Kjør debatt!
Kjør debatt!