Storbritannia: Kraftig økning i angrep på brannfolk

Storbritannia har opplevd en kraftig økning i angrep på brannfolk de siste årene. I perioden 2014 til 2015 ble 578 personer som var på utrykning utsatt for ulike angrep, mens tallet var 961 i perioden 2018 til 2019. Det er en økning på 66 %. Angrepene har vist en ytterligere økende tendens i enkelte områder under lockdown-perioden.

Publisert Sist oppdatert

Dette melder nettstedet Fire Safety Matters.

Angrepene kommer i mange former og fasonger fra verbale angrep til fysiske angrep hvor brannfolkene blant annet får kastet steiner og fyrverkeri etter seg. Mange av angrepene fører til personskade. Det har vært en økning i antall skader på personell på 175 % i perioden.

Til tross for at angrep på innsatspersonell i 2018 ble skilt ut som et eget tiltalepunkt i straffeloven i 2018, er det bare 17 % av de 9000 personene som er dømt etter denne lovhjemmelen som har fått fengselsstraff.

Ønsker strengere straffer

Både lokale myndigheter og interesseorganisasjoner for ansatte i brannvesenet i Storbritannia ivrer nå for strengere straffer for slike angrep for å signalisere at dette er totalt uakseptabel opptreden. I tillegg til at disse angrepene er farlige for personellet, så fører de også til at folk i nød ikke får hjelp fordi brannvesenet ikke får gjort jobben sin.

Kilde og mer informasjon:

https://www.fsmatters.com/Tougher-sentences-for-attacks-on-firefighters