Eksplosjonen forårsaket store skader (foto:Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix).:
Eksplosjonen forårsaket store skader (foto:Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix).:

Sprinkleranlegg eksploderte i Kristiansand: Hvordan kan dette skje?

På mandag oppsto det en kraftig eksplosjon i sprinkleranlegget til en bedrift på Andøya like utenfor Kristiansand. Tre personer ble skadet, og en av dem alvorlig. Eksplosjonen forårsaket store skader på det 8500 kvm store kontorbygget. Hva som egentlig skjedde er foreløpig uklart. Men den mest sannsynlige årsaken er at ett eller annet – muligens gnist fra statisk elektrisitet - har antent eksplosjonsfarlig hydrogengass som er dannet i sprinkleranlegget.

Publisert Sist oppdatert

Det vi vet om ulykken i Kristiansand er at rørlegger ble tilkalt på grunn av at det kom lyder og kraftige vibrasjoner fra sprinkleranlegget.

- Forut for ulykken drev kommunen med spyling av det kommunale ledningsnettet like utenfor bygget. Like etter oppdaget kantinebestyreren kraftige lyder fra inntaksventilen til sprinkleranlegget og kontaktet umiddelbart byggets driftsleder som igjen kontaktet den rørlegger som har månedlig kontroll av anlegget. Han var i området og kom ut for å hjelpe til umiddelbart, sier Svein Erik Utheim Halvorsen i Kyresundet Eiendom som eier bygget.

Sprinkleranlegget var seks år gammelt, og kontrollert og vedlikeholdt i henhold til alle aktuelle regelverk. Det var FG-kontroll på anlegget i mars. Det ble ikke foretatt varme arbeider på eller i nærheten av sprinkleranlegget da det eksploderte.

Eksplosjoner i sprinkleranlegg

Sprinkleranlegget hadde galvaniserte sprinklerrør. Tidligere har det oppstått branner og eksplosjoner etter at det har dannet seg brannfarlig hydrogengass i galvaniserte rør i sprinkleranlegg.

Finans Norge fikk i 2014 rapporter om hendelser med stikkflammer som sto ut av sprinklerrør og mindre eksplosjoner på ulike sprinkleranlegg i Danmark. I Norge kom det meldinger om trykkøkninger med ukjent årsak på galvaniserte røranlegg. De tok tak i denne problemstillingen, og fikk laget rapporter både fra SINTEF og Teknologisk Institutt om hva det er som kan forårsake trykkøkning og eksplosjoner på sprinkleranlegg og hva man kan gjøre for å unngå det.

Sprinklerrør blir galvanisert og forsinket for å forhindre korrosjon. Om rørene ikke blir tilstrekkelig utluftet med jevne mellomrom, så vil oksygenet i rørene føre til en kjemisk reaksjon med sink og jern. Dette kan føre til at det produseres hydrogen i rørnettet. Trykket i røret øker, og det kan oppstå en eksplosjon om den brennbare hydrogengassen utsettes for varme eller gnister av for eksempel verktøy rørleggerne bruker – eller statisk elektrisitet.

- Den kjemiske prosessen med danning av hydrogengass foregår i to til fem år etter at anlegget er nytt. Etter at sinken innvendig i røret er tæret bort, så vil det ikke lenger kunne danne seg eksplosjonsfarlig hydrogengass, sier Håvard Grønstad som er fagsjef i Finans Norge.

Arbeidsgruppe nedsatt

Etter at Finans Norge ble klar over denne problemstillingen, ble det i 2015 nedsatt en arbeidsgruppe for å se på hva det var som skjedde på disse anleggene. Rørentreprenørene, leverandører, produsenter og forsikring var med i gruppen, og alle som jobbet innenfor fagområdet informerte folk i sin fagkrets.

Bruken av galvaniserte sprinklerrør stoppet fullstendig opp etter at denne problemstillingen ble kjent, og brukes i dag ikke i nye sprinkleranlegg.

Kontroll av anlegget er viktig

I etterkant av rapporten fra Teknologisk institutt ble det laget en liste med tiltak som skal gjøre at man unngår farlige gassdannelser i anlegget. Blant annet skal man følge med på anlegget ukentlig for å sjekke eventuell trykkøkning, og personell som skal foreta kontroll og ettersyn skal ha tilstrekkelig kompetanse. Jevnlig nedtapping og utlufting av rørene vil forhindre gassdannelse, og dette skal også kun foretas av personell med nødvendig kunnskap - og det må tas forholdsregler. Finans Norge skriver også at om sprinkleranlegget skal utvides eller endres, så skal det ikke blandes inn flere typer materialkvaliteter med ulike spenningsforhold. Det vil si at man skal holde seg til samme type materialer som man allerede har i anlegget.

Etter at det ble satt søkelys på denne problemstillingen i 2015 har det ikke blitt rapportert inn hendelser med eksplosjoner i hydrogengass i sprinkleranlegg i Norge.

Utvikling av hydrogengass tar lang tid

Håvard Grønstad har jobbet mye med denne problemstillingen, og sier at dannelse av hydrogengass er en prosess som tar lang tid.

- Det er ikke slik at det plutselig danner seg store mengder brannfarlig hydrogengass. Den bygger seg opp over tid. Om man følger med på et sprinkleranlegg, og ser at trykket gradvis øker, så må man tappe ned og lufte ut anlegget, sier han.

Derfor er han ikke sikker på om det er brannfarlig hydrogengass som kan være årsaken til eksplosjonen i Kristiansand.

- At det oppsto et voldsomt trykk i anlegget på svært kort tid er ikke i tråd med vår erfaring av hvordan hydrogengass utvikler seg, sier han.

I tillegg var dette sprinkleranlegget seks år.

- Da skulle sinken ha vært tæret bort, og dermed skal det ikke lenger være muligheter for at det dannes hydrogengass i sprinklerrørene, sier Håvard Grønstad.

Huseier Svein Erik Halvorsen mener at det er grunn til å gå gjennom håndteringen av slike anlegg på nytt når man ser det faktiske skadepotensiale som slike hendelser har.

- Det kan virke som om man har undervurdert risiko og satset på at det stort sett går greit. Hydrogengass er for farlig til å leve med en slik risiko, sier han.

Kilde og mer informasjon:

https://www.fgsikring.no/siteassets/regler/fg-brann/sprinkler/sertifisering-slokkesystemer/notat-galv-ror-i-sprinkleranlegg-status-des-15.pdf