Innsatsen til industrivernet gjør en stor forskjell i skadeomfang (foto: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon).
Innsatsen til industrivernet gjør en stor forskjell i skadeomfang (foto: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon).

Økning i innsatser for industrivernet i 2019 – og den begrenser ofte skadeomfanget

Industrivernet er en viktig ressurs, og i fjor rykket industrivernet ut til 1.227 innsatser. Det er i snitt tre ganger om dagen, og en økning på 127 innsatser fra året før. I de fleste av disse innsatsene ble konsekvensene av hendelsene mye mindre enn hva som ville ha vært tilfellet om industrivernet ikke hadde vært involvert.

Publisert

I 2019 gjorde industrivernet en innsats i forbindelse med 1.227 hendelser på 308 virksomheter, mot 1.100 utrykninger i 2018. Tallene er hentet fra den årlige industrivernrapporten som virksomhetene sender inn til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) i begynnelsen av året.

Gjorde en stor forskjell i 999 innsatser

I innrapporteringen til NSO blir virksomhetene blant annet spurt om hvor mange ganger de kalte ut industrivernet og hvor mange av gangene industrivernets innsats gjorde en forskjell. Virksomhetene sier selv at i hele 999 ganger av de 1.227 innsatsene ville konsekvensen ved hendelsene vært mye større enn om industrivernet ikke hadde deltatt.

- Industrivern rundt om i landet er i gjennomsnitt utkalt tre ganger per dag. Det er en betydelig ressursbruk, og det er fint å se at dette er innsats som i åtte av ti ganger bidrar til å redusere konsekvensene av en hendelse, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Kilde: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

https://nso.no/2020/03/03/1227-innsatser-i-2019/