Det kan bli behov for mange sykesenger fremover.
Det kan bli behov for mange sykesenger fremover.

Kontorbygg og idrettshaller kan bli «korona-sykehus»- men krav til brannsikkerhet ligger fast

Korona-epidemien gjør at det kan bli behov for mer kapasitet enn hva sykehusene kan tilby. Derfor har regjeringen åpnet opp for at kommunene kan ta i bruk andre bygninger for å tilby helse- og omsorgstjenester enn sykehus. Men kravene til blant annet brannsikkerhet ligger fast. Mange kommuner er allerede i gang med å ruste opp brannsikkerheten på en rekke aktuelle bygninger.

Publisert

Nå ser vi at blant annet at militærbrakker, kontorbygg og andre type bygninger blir tatt i bruk til dem som trenger helsehjelp som følge av korona-smitte. På grunn av regjeringens midlertidige unntak fra plan- og bygningsloven, trenger ikke kommunene å søke om bruksendring til dette.

- Vi er midt i en vanskelig tid. Flere kommuner har allerede mange smittede og ansatte som er i karantene. Vi må derfor gjøre det vi kan for å hjelpe kommunene. Dette tiltaket bidrar til å forenkle regelverket, slik at en kommune som for eksempel har behov for å bruke en idrettshall til å oppbevare medisinsk materiell eller til å etablere en legevakt, kan gjøre det på en effektiv og rask måte, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister i en pressemelding fra departementet.

Regjeringen understreker at brannsikkerheten skal ivaretas i disse bygningene. Dette betyr at kommunene må gjøre visse grep før bygningene kan tas i bruk for behandling av korona-syke. Blant annet skal det legges til rette for rask brannvarsling, at branntilløp skal kunne slokkes og at en brann ikke skal spre seg fort fra ett rom til et annet.

Idrettshaller kan bli legevakt.
Idrettshaller kan bli legevakt.

Totalleverandør

Et selskap som har fått henvendelser fra flere offentlige etater rundt omkring i landet er Firesafe AS. Firesafe AS er totalleverandør av en rekke branntekniske produkter og tjenester, og sitter på et lager av blant annet branndører, branntettingsprodukter, brannalarmanlegg og slokkemateriell.

- Vi har fått henvendelser fra helsesektoren blant annet om å raskt kunne brannsikre dersom det tas i bruk nye bygg. Vi kan for eksempel branntette mellom rommene, og sette opp midlertidige brannalarmanlegg, sier Dagfinn Kalheim som er direktør i entreprenøravdelingen hos Firesafe AS.

Firesafe AS kan også levere løsninger for brannslokking.

- I første runde blir det nok satt opp mange håndslokkere. Men vi kan også levere mobile slokkeanlegg der hvor dette er nødvendig, sier Kalheim.

Firesafe AS er involvert i mange prosjekter flere steder i landet, men har fortsatt kapasitet til å ta på seg nye oppdrag.

- Vi har noen ansatte i karantene etter utenlandsreiser og noen som tar seg av barn som for øyeblikket er uten skole og barnehage. Men vi har en montørstab tilgjengelig, så vi kan løse de oppgavene som kommer, sier Dagfinn Kalheim.