Godt oppmerkede plasser og god plass mellom bilene (foto: Firesafe).
Godt oppmerkede plasser og god plass mellom bilene (foto: Firesafe).

Fra idrettshall til drive-in kino: Brannsikkerheten godt ivaretatt

Nå har jo kinoene så smått begynt å åpne opp igjen. Men underveis i koronakrisen har blant annet Bergen kino funnet alternative måter å drive på. De har drive-in kino i Vestlandshallen. Dette tilbudet vil vare ut juni. I forbindelse med en slik bruksendring av et bygg, må man få en brannrådgiver til å se etter om brannsikkerheten er ivaretatt. I dette tilfellet er alt i skjønneste orden.

Publisert

Regjeringen gjorde det litt lettere å ta i bruk bygninger til annet formål enn de egentlig var tiltenkt i begynnelsen av koronakrisen. Men understreket at kravene til brannsikkerhet lå fast.

Det betyr at om man har planer om å endre bruken av en bygning, må man få kompetent personell til å se på om sikkerheten fortsatt er godt nok ivaretatt, eller om man må inn med ekstra tiltak. Det kan for eksempel være utstyr for varsling og slokking av brann.

Drive-in kino

Det er Firesafe som har tatt en gjennomgang av kinodriften i Vestlandshallen i Bergen for å sjekke om den var egnet for drive-in kino sammenlignet med den driften som hallen allerede er godkjent for.

- I 2002 ble hallen bruksendret, slik at den lovlig kan brukes til alle typer messer for blant annet bil, båt, caravan og lignende. I den forbindelse ble hallen godkjent for inntil 10.000 personer, og nokså høy brannenergi, sier Øystein Anfinsen som er senioringeniør brann & sikkerhet i Firesafe.

I forbindelse med omgjøring til drive-in kino ble det bestemt at det ikke skulle være mer enn 100 biler per forestilling.

- Dette ble bestemt både utfra hensynet til brannsikkerhet og smittevern. Med 100 biler er det både tilstrekkelig med rømningspassasjer mellom bilene, og en brann vil heller ikke så lett spre seg fra en bil til en annen. Dette gir en samlet brannenergi i hallen som er godt under den hallen er godkjent for. Det er også kun 4 % av det som hallen er beregnet for når det gjelder rømningskapasitet. I tillegg vil dette gi en god seeropplevelse med tanke på sikt frem til lerretet for dem som er der, sier Anfinsen.

Informasjon om branninstruks

Alle som skal på drive-in kino får et informasjonsskriv utdelt når de kjører inn i hallen.

- Her får de informasjon om hvordan de skal forholde seg til brann og evakuering. Før filmen blir også rømningsplanen for hallen vist på storskjermen, og informasjon om brannrutiner blir sendt over FM-radiokanalen som er der lyden for filmen også blir sendt, sier Øystein Anfinsen.

I tillegg er det flere vakter i hallen under forestillingene.

Om det skulle skje et branntilløp eller at brannalarmen skulle løse seg ut av en annen årsak, blir lyset slått på og filmen stoppes.

- Da får publikum informasjon om evakuering på FM-radiokanalen. Dette kommer i tillegg til hallens ordinære brannvarsling, sier Øystein Anfinsen.