Eksempel på en sertifisert branndør.
Eksempel på en sertifisert branndør.

Enkelt og greit: branndører redder liv!

Branndører er en del av de passive brannsikringstiltakene. Skal det være en branndør, er det under forutsetning av at de har vært gjennom en godkjenning. Den skal ha et godkjennelsesmerke på dør dørblad og karm, og merkene skal være synlige til enhver tid. Om branndøren overmales eller merket blir fjernet, så skaper dette problemer for de som kommer på tilsyn.

Publisert

Jobben til en tilsynsperson skal være å finne ut om branndøren er i samsvar med de forutsetninger som er gitt. Enkelte brukere benytter tre-kiler for å holde branndøren åpen, som et hjelpemiddel for å tilpasse driften. Da er det viktig å legge merke til om det er behov for å gjennomføre et helt annet tiltak. Det er naturligvis en årsak til at branndøren skal slå igjen. Trenger den å stå i åpen stilling, så må en sørge for at den lukker seg automatisk. Hvis det skulle oppstå en hendelse vil det kreve at branndøren er lukket, ellers er jo hele poenget med en branndør borte.

Hva er egentlig en branndør?

Branndør er i brannfaget definert som et passivt brannsikringstiltak. Den spesifikke brannenergien bestemmer brannmotstanden i branndøren. Brannmotstand er angitt som «Den tid, angitt i minutter, som en bygningsdel motstår oppheting og opprettholder de branntekniske egenskaper som kreves av den.» Det vil si at en branndør er en dør med spesielle krav for å hindre spredning av brann. Den er klassifisert etter krav til røyktetthet og tid for å motstå gjennombrenning og hindre brannspredning ved temperaturøkning.

Disse spesialdørene er testet mot elementene og spesialbygget for å tåle branner så lenge som mulig. De gjør det mulig for bygninger å fordele og forsinke spredningen av brann fra et område til et annet. Nye betegnelser fra E30 (uten krav til materialer) til REIM 120 (ubrennbare materialer.)

Branndører har noen viktige sikkerhetsfunksjoner og kan virkelig være forskjellen mellom liv og død.

To av de viktigste funksjonene branndørene har er:

· Når de åpnes så er de et middel for flukt

· Når de er lukket så danner de en barriere for å stoppe spredning av brann og røyk

På grunn av deres betydning for å beskytte liv er det viktig at branndører får regelmessige inspeksjoner, og hyppigheten vil sannsynligvis avhenge av mange faktorer, inkludert dørens alder og tilstand. Det er bekymringsfullt når branndørinspeksjonsordningen (FDIS) nylig fremhevet at tre fjerdedeler av alle branndører som ble inspisert i 2019, ikke var egnet til formålet.

Viktig å huske på

Eksempel på branndør i offentlig bygg.
Eksempel på branndør i offentlig bygg.

Hvis du eier en eiendom så er det strenge regler og retningslinjer som må følges for å sikre at dørene tåler en viss varme. Branndøren er en nøye konstruert brannsikkerhetsanordning og bør alltid monteres av en kompetent installatør.

For eksempel angir betegnelsen REI 30 at alle tre indikatorene, eller en av dem, vil gå tapt 30 minutter etter starten av eksponeringen til døren, hvis en intens brann oppstår. Tester viser at bolig- eller kontorlokaler kan brenne i 15-40 minutter, og minimumsbrannmotstanden for en dør kan ikke være mindre enn 15 minutter. Det er også viktig å vurdere hvilken retning det er mest hensiktsmessig å åpne branndøren og om den skal henges på høyre eller venstre baldakin. Dette avhenger igjen av hvilken retning folk vil bevege seg til utgangen i tilfelle brann.

Essensielle funksjoner

Branndører består av forskjellige komponenter. Selve døren er vanligvis laget av en solid tømmerramme, men de kan noen ganger dekkes til i brannsikkert glass. Glasset skal kunne tåle eksponering for varmetilstanden i en branntest i minst 60 minutter før det når en temperatur som er høy nok til å myke det opp. Rundt kantene på døren vil tetningen være designet for å utvide seg når temperaturen når over 200 ° C, for å tette hullene mellom døren og rammen.

  • For private lokaler anbefales det å installere branndører der risikoen er mest overhengende, for eksempel inn til kjøkken, eller rom som inneholder mange elektriske apparater. Hvis eiendommen er nybygd, burde den ha vært underlagt regler for å sikre at visse dører er branndører, Dette bør sjekkes med utbyggeren.
  • For kommersielle eller ikke-kommersielle eiendommer, ligger ansvaret hos den som anses som ”ansvarlig person” for den eiendommen eller arbeidsgiveren. For eksempel vil eieren av eiendommen, eller den som kontrollerer branndøren, være den ansvarlige.
  • Det må utføres grundige risikovurderinger, og det anbefales å få profesjonell hjelp med alle brannsikkerhetsrelaterte forskrifter. Det finnes flere nødvendige tiltak for passiv brannsikring og brannsikkerhet, enn kun branndører. Det kan være rømningsveier, belysning, varslingssystemer og utstyrskontroll.
  • En av kvalitetsindikatorer for branndører er brannmotstandsgrensen, som vanligvis er angitt i minutter. Brannmotstandsindikator er beregnet tid for å motstå brann, uten å miste hovedbeskyttelsesfunksjonene. Minimumsindikatoren for brannmotstand er 30 minutter og maksimum 120 minutter. Hva grensen er for en bestemt branndør, er fastsatt av tester som utføres i samsvar med kravene i brannsikkerhetsstandarden.
  • Mange dødsfall under brann skyldes røyk og ikke direkte kontakt med flammene. Det er lurt å ha i bakhodet. For eksempel er det lurt å holde et øye med på en dør med kalde røykforseglinger. Her er det visse tetningskrav. Unntak kan gjelde der lekkasje av røyk er viktig for å oppdage en tidlig brann.

Kontroller at døren lukkes godt på låsen uten å feste seg på gulvet eller rammen. En branndør fungerer bare når den er lukket. En branndør er helt ubrukelig hvis den er åpen eller ikke kan lukkes helt.Mistenker du at bygningen der du bor, jobber eller besøker har en defekt branndør? Ikke gå forbi. Det kan være avgjørende at man rapporterer dette til den som administrerer eller eier bygningen.

Kilde: https://www.ifsecglobal.com/global/fire-doors-for-beginners/

5-trinns branndørsjekk

1. Er døren sertifisert? Se etter en etikett på dørblad og karm.

Uten et sertifiseringsmerke kan du ikke være sikker på at dette virkelig er en branndør.

2. Åpning rundt døren. Kontroller at åpningene rundt toppen og sidene av døren er mindre enn 4 mm når døren er lukket.

Spalten under døren kan være litt større (opptil 8 mm), men det avhenger av døren.

Ideelt sett bør du ikke se lys under døren.

Forsikre deg om at hullene ikke er så store at røyk og ild kan komme gjennom sprekkene.

Bruk en 1 krone for å gi en følelse av skalaen, denne er om lag 3 mm tykk.

3. Dørpakning.

Se etter tetninger rundt døren eller rammen. Sjekk at de er intakte uten tegn til skade.

Forsikre deg om at tetningene utvides når de er i kontakt med varme,

og at de vil stoppe brannen (og i samme tilfeller røyk), som beveger seg gjennom sprekkene.

Ta en titt på kantene på døren og rammen.

4. Dørhengsler

Kontrollér at alle hengslene er godt festet (tre eller flere av dem),

uten manglende eller ødelagte skruer.

Forsikre deg om at døren har blitt riktig vedlikeholdt,

og at brannintensiteten vil fungere skikkelig. Åpne døren og se på hengslene.

5. Lukkes døren helt?

Kontrollér at døren lukkes godt på låsen uten å feste seg på gulvet eller rammen. En branndør fungerer bare når den er lukket.