Høyt oppunder taket, og ganske vanskelig for brannvesenet å nå frem (foto: VID Fire-Kill).
Høyt oppunder taket, og ganske vanskelig for brannvesenet å nå frem (foto: VID Fire-Kill).

Kragerø kirke har fått vanntåkeanlegg

Kun 12 % av kirkene her i landet er sikret med slokkeanlegg. En av dem som har fått et vanntåkeanlegg på plass er Kragerø kirke. Det er danske VID Fire-Kill som har levert systemet, og det norske firmaet Telerør har montert det. VID Fire-Kill har nå brannsikret 10 norske kirker med slokkeanlegg. Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) ønsker at flere kirker skal utstyres med slokkeanlegg.

Publisert Sist oppdatert

Kragerø kirke er fra 1870. Den har mye inventar som er eldre enn selve kirken. Blant annet er orgelet fra 1707 og døpefonten fra 1737. I kirken ligger det også en bibel fra 1633.

Her vil det brenne godt, og brannvesenet har ikke sjanse til å nå frem med slokkeutstyret sitt (foto: VID Fire-Kill).
Her vil det brenne godt, og brannvesenet har ikke sjanse til å nå frem med slokkeutstyret sitt (foto: VID Fire-Kill).

Vanntåke

Som kirker flest har Kragerø kirke en kronglete bygningskonstruksjon. Kirken har automatisk brannalarm med overføring til 110-sentralen.

Vanntåkeanlegget fra VID Fire-Kill er et lavtrykks vanntåkeanlegg. Dette systemet har ikke egne pumper, men det er kompatibelt med brannvesenets slangemateriell. Brannvesenet skal derfor koble på sitt slokkeutstyr når de rykker ut i forbindelse med brann i kirken.

At det er montert dyser blant annet i kirketårnet som aktiveres når brannvesenet kobler på slokkeutstyret sitt, betyr at vanntåken raskt demper temperaturen i bygningskonstruksjonen. Vanntåken når også frem til kriker, kroker og hulrom i bygningskonstruksjonen, og får slokket flammer og kjølt ned luften på steder som brannvesenet ikke vil ha muligheter til å nå med det vanlige slokkeutstyret sitt fra start.

- Innsatslederen kan starte innsatsen fra brannmannskapene kommer til plassen, og sette i gang med brannslokningen før han sender sine folk inn i kirken. Dette gir brannfolkene større sikkerhet mot at det ikke plutselig oppstår en overtenning, og risikoen er kraftig redusert, sier Henrik Abrahamsen som er teknisk salgsdirektør i VID Fire-Kill.

Installasjonen til VID Fire-Kill er både effektiv og diskret (foto: VID Fire-Kill).
Installasjonen til VID Fire-Kill er både effektiv og diskret (foto: VID Fire-Kill).

- VID Fire-Kill er svært glade for å få dette oppdraget, og vi har etter hvert fått god erfaring i å sikre verneverdige bygninger i Norge. Vi har sikret 10 kirker, og flere andre verneverdige prosjekter. Folk her er dedikerte i forhold til å beskytte kulturarven sin. Hver kirke er forskjellig, og da kommer vårt samarbeid med DFL - Danish Fire Laboratories – oss til gode. Hvis det oppstår spørsmål, har vi muligheter for å teste og tilpasse løsninger raskt, sier Abrahamsen.

Brannvesenet skal koble på sitt materiell, og vanntåkesystemet er i drift (foto: VID Fire-Kill).
Brannvesenet skal koble på sitt materiell, og vanntåkesystemet er i drift (foto: VID Fire-Kill).

Systemet tilpasses store arealer

Vanntåkeanlegget som er montert i Kragerø kirke har et rørsystem som kan dekke 13 meter i bredden med ett sentralt installert rør, og kan tilpasses hellingen på taket på den bygningen som skal sikres. Systemet kan også kobles på automatisk brannvarsling dersom dette er ønskelig.

- At anlegget er enkelt og lett å tilpasse blant annet i kronglete og komplekse bygningsstrukturer gjør at det egner seg godt til å sikre kirker, katedraler og loft i verneverdige bygninger, sier Henrik Abrahamsen.

- Dessuten kommer rørene som Press-pipes i seks meters lengde med 12 prefabrikerte hull med gjenger. Dette gjør det mulig å montere systemet raskt ved at montøren kun henger opp røret, presser koblingene sammen, og skrur de 12 mikro-dysene inn i røret, sier han.

VID Fire-Kill har hittil installert slokkeanlegg i 10 kirker i Norge. Blant annet Vestre Porsgrunn kirke, Hedrum kirke, Bamble kirke, Eidanger kirke, Drangedal kirke, Sannidal kirke og Skåtøy kirke. I tillegg har de installert slokkesystemer på Frogner hovedgård og i Aulaen ved Universitetet i Oslo.

- Østre Porsgrunn kirke brant dessverre ned i 2011 på grunn av ildspåsettelse. For å unngå at dette skal skje igjen, valgte man også å beskytte fasadene på Vestre Porsgrunn kirke. Dette slokkeanlegget er også en variant av samme system som KIP-systemet, men det er her koblet til branndeteksjon, ventiler og pumpe – og er derfor et autonomt system, sier Henrik Abrahamsen.

Kragerø kirke er fra 1870, og har mye verdifullt inventar som er eldre (foto: VID Fire-Kill).
Kragerø kirke er fra 1870, og har mye verdifullt inventar som er eldre (foto: VID Fire-Kill).

Få kirker med slokkeanlegg

I de siste to månedene har det vært to kirkebranner i Gudbrandsdalen. Dombås kirke fikk store skader etter en brann i februar, og Sel kirke ble forsøkt påtent i mars. Politiet har siktet en person for brannstiftelse i forbindelse med begge hendelsene.

Dombås kirke hadde ikke slokkeanlegg. Selv om kirken hadde brannalarmanlegg og brannvesenet raskt var på plass for å slokke, så hadde brannen fått godt tak i konstruksjonene i kirken. Brannvesenet slet derfor med å få slokket brannen, og kirken fikk store brannskader.

Dessverre er det svært få kirker som har installert slokkeanlegg. Tall fra Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) viser at det kun er 12 % av alle de 1630 kirkene her til lands som eies av soknene i Den norske kirke som har installert slokkeanlegg. KA ønsker at flere kirker får installert slokkeanlegg.

Tall fra KA viser at 68 % av kirkene har automatisk brannvarsling til 110-sentralene. 52 % av kirkene har tyverisikring. KA vil også at flere kirkebygninger får montert innbruddsalarm.

Røret dekker 13 meter i bredden, og tilpasses helling på taket (foto: VID Fire-Kill).
Røret dekker 13 meter i bredden, og tilpasses helling på taket (foto: VID Fire-Kill).

Sikrer også andre bygninger

I tillegg til å ha sikret en rekke norske kirker, leverer VID Fire-Kill i disse dager et vanntåkeanlegg til Halsa sykehjem som ligger i Meløy kommune.

VID Fire-Kill lavtrykk vanntåkeanlegg er godkjent installert for fareklasse OH1, OH2 og OH3. Det vil si at det kan brukes på alt fra sykehjem, kontorer, sykehus, næringsbygg og verneverdige bygninger. I tillegg har VID Fire-Kill et godkjent system for beskyttelse av tunneler.

VID Fire-Kill kan også bistå med å lage spesialløsninger, slik det har blitt gjort i Aulaen på Universitetet i Oslo.

- Universitetsaulaen i Oslo gikk til VID Fire-Kill fordi det ikke var andre tilfredsstillende løsninger på markedet for dette prosjektet. Det er ikke mulig å sprinkle Aulaen fordi de store Munch-maleriene på veggene ikke kan bli skadet av vann. Ventilasjonsforholdene og størrelsen på rommet var også utfordrende for gassløsninger. Derfor måtte man finne alternative løsninger. VID Fire-Kill ble bedt om å utvikle, teste og produsere et vanntåkesystem som kunne beskytte Aulaen, sikre evakuering av folk, samt å sørge for at maleriene ikke blir beskadiget. I samarbeid med norske myndigheter og DFL (Danish Fire Laboratories) ble det skrevet en testprotokol, og det ble utført åtte fullskala branntester. Utfra resultatene ble det laget en rapport. Løsningen ble et smart pop-up design av dyser som er kjent fra ViD Fire-Kills beskyttelsesdyser for hangarer. Installasjonen er også diskret, og dysen heter AU7, sier Henrik Abrahamsen.

Vanntåkedysene som skal skrus inn i røret (foto: VID Fire-Kill).
Vanntåkedysene som skal skrus inn i røret (foto: VID Fire-Kill).