Store skader i branncellen som ble rammet.
Store skader i branncellen som ble rammet.

Parkeringshuset i Warszawa var inndelt i brannceller

Selv om parkeringshuset som brant i Warszawa var stort, og gikk under flere boligkompleks, så var det inndelt i brannceller. Derfor ble ikke alle boligblokkene over parkeringskjelleren skadet av brannen. De største konstruksjonsskadene skjedde også i et område av parkeringskjelleren som ikke ligger direkte under boligblokkene, så trolig må heller ikke den blokka som befant seg rett over branncellen som brant rives.

Publisert

Brennaktuelt.no har vært i kontakt med branningeniører i Warszawa som har god kjennskap til bygningen fordi en av dem har en venn som bor der. Det er også han som har tatt bildene som vi bruker, og som vi har fått fra TV-selskapet TVN Warszawa.

Inndelt i brannceller

Parkeringsanlegget var inndelt i brannceller på 1500 m2 som var adskilt med branndører. Brannen rammet bare en sone.

Fordi parkeringskjelleren var inndelt i ulike soner gjorde regelverket som gjaldt på det tidspunktet bygningen var bygget at man ikke trengte å installere ventilasjonsanlegg. Denne bestemmelsen gjaldt frem til 2010.

I tillegg var vegger og tak mellom parkeringskjelleren og boligområdet beskyttet med blant annet ullisolasjon – og ikke mineralull. Kombinasjonen av isolasjon og betong bidro til at skadene på bygningskonstruksjonen ble begrenset.

Lagring av mye brennbart materiale

De største skadene på bygningskonstruksjonen er på søylene og bæringen i det området av parkeringskjelleren hvor egentlig bare sykler og motorsykler skulle plasseres. Brennaktuelt.no kjenner til at beboerne brukte dette området til å lagre mye annet brennbart materiale som møbler og papp. Dette bidro til at brannbelastningen i parkeringskjelleren var mye høyere enn den skulle ha vært. Dette området befinner seg etter hva Brennaktuelt.no forstår på et sted av parkeringskjelleren som ikke ligger direkte under boligblokkene. Derfor er det ikke sikkert at bygningskonstruksjonen likevel må rives.

At brannen også spredte seg til omkring 50 biler gjorde at brannvesenet ikke kunne gå inn å slokke, men periodevis måtte trekke seg ut.

Ikke krav til sprinkler

Heller ikke i Polen er det krav til sprinkleranlegg på alle typer parkeringsanlegg. Det er krav til å installere sprinkleranlegg hvis parkeringsanlegget er på mer enn to etasjer under bakken eller hvis man vil ha større brannceller enn hva kravet i byggeforskriftene tilsier.

Branningeniører Brennaktuelt.no har snakket med tror heller ikke at noe påbud om sprinkleranlegg på alle typer parkeringsanlegg i Polen er nært forestående.