Flest dødsbranner skyldes røyking

Av de brannårsaker som er kjent, så er røyking årsaken til flest dødsbranner. Ifølge en rapport fra RISE sto røyking for nesten 35 % av registrerte dødsbranner her til lands i perioden 2005-2014. Nå har Brandforsk avsluttet et prosjekt som har sett nærmere på sammenhengen mellom røyking og dødsbranner, og resultatene vil bli presentert på et webinar 20. januar.

Publisert

Det svenske forskningsprosjektet er gjennomført av Marcus Runefors som er forsker ved Universitetet i Lund. Han har jobbet mye med brannsikkerhet når det gjelder utsatte grupper, og har nå sett spesielt på hva røyking har å si for sannsynligheten til å omkomme i brann.

Mer informasjon og påmelding:

https://www.brandforsk.se/seminarier-och-workshops/brandforsk-resultatseminarium-hur-manga-omkommer-i-rokningsrelaterade-bostadsbrander-egentligen-20-januari-2020/