Utsnitt fra konferansemateriellet.
Utsnitt fra konferansemateriellet.

Konferanse om branner i kjøretøy

I mars neste år arrangerer RISE en konferanse om branner i kjøretøy – FIVE – i Amsterdam.

Publisert

FIVE står for Fires in Vehicles. Dette er en internasjonal konferanse hvor man skal dele erfaringer og utveksle kunnskap om branner i kjøretøyer og om bord på tog. Ulike land står overfor de samme problemstillinger, og vil ha nytte av mange av de samme løsningene. Derfor er det viktig at forholdene legges til rette for god dialog.

Målgrupper for konferansen er forskere, tilsynsmyndigheter, testingeniører, brann- og redningsvesen, produsenter, forsikringsselskaper og andre virksomheter som jobber med brann innenfor trafikkområdet. Hensikten med konferansen er at man sammen kommer frem til blant annet sikrere og mer holdbare løsninger når det gjelder brannproblematikk i kjøretøy.

Konferansen skjer 25. og 26. mars neste år i Amsterdam.

For påmelding og mer informasjon:

https://www.ri.se/sv/five-fires-vehicles-conference?utm_campaign=RISE%20nyhetsbrev-produktion-juli&utm_medium=email&utm_source=BizWizard

BFO er på sosiale medier. Ta debatten: