Eksplosjonen forårsaket alvorlig personskade og store skader på bygget (foto: Svein Erik Halvorsen).
Eksplosjonen forårsaket alvorlig personskade og store skader på bygget (foto: Svein Erik Halvorsen).

Eksplosjonsulykken i Kristiansand: Rørspyling forut for eksplosjonen

Forrige mandag skjedde det en kraftig eksplosjon i et sprinkleranlegg i et bygg på Andøya ved Kristiansand. En person ble hardt skadet i ulykken. Rett før eksplosjonen drev kommunen med spyling av det kommunale ledningsnettet like utenfor bygget. Det er mulig at dette har gitt trykkvariasjoner i systemet som var utløsende for hendelsen.

Publisert Sist oppdatert

For en uke siden oppsto det en eksplosjon i sprinkleranlegget på et teknisk rom i Strandhuset på Andøya ved Kristiansand. Bygget er eid av Kyresundet Eiendom. Daglig leder Svein Erik Utheim Halvorsen sier at kommunen drev med spyling av det kommunale ledningsnettet like utenfor bygget.

- Like etter oppdaget kantinebestyreren kraftige lyder fra inntaksventilen til sprinkleranlegget og kontaktet umiddelbart byggets driftsleder som igjen kontaktet den rørlegger som har månedlig kontroll av anlegget. Han var i området, og kom ut for å hjelpe til umiddelbart. Det er ikke usannsynlig at rørspylingen på inntaket har gitt trykkvariasjoner i systemet som har initiert den plutselige trykkøkningen på sekundærsiden, og vært utløsende faktor for hendelsen, sier Halvorsen.

Håvard Grønstad som er fagsjef i Finans Norge, og som har jobbet med problematikk knyttet til dannelse av eksplosjonsfarlig hydrogengass i sprinkleranlegg med galvaniserte rør sier at oppbygging av eksplosjonsfarlig gass erfaringsmessig tar lang tid, og at man aldri før har sett at hydrogengass fører til en så hurtig trykkøkning i sprinkleranlegget som skjedde på dette anlegget. Det underbygger at en ekstern faktor som for eksempel spyling av rørene kan ha satt igang en reaksjon som har utløst eksplosjonen.

Hydrogengass et problem

Huseier har i etterkant av ulykken fått opplysninger fra flere rørleggere som har arbeidet på slike anlegg at de flere ganger har opplevd til dels store mengder hydrogass tappet ut i forbindelse med service.

- Det er også bekreftet av fagfolk at strømning av vann/gass til PVC-avløpsrør kan føre til gnistdannelse, og det er sannsynligvis denne farlige kombinasjonen som har ført til det uheldige omfanget av denne hendelsen, sier Svein Erik Utheim Halvorsen.

- Dørene inn til ventilrommet var oppe, og arbeidet ble utført i henhold til gjeldende prosedyrer. Men det er klart at drenering av hydrogengass i alle tilfeller er en meget farlig operasjon, sier han.

Sprinkleranlegget var seks år gammelt, og kontrollert og vedlikeholdt i henhold til alle aktuelle regelverk. Det var FG-kontroll på anlegget i mars.

Svein Erik Halvorsen mener at det er grunn til å gå gjennom håndteringen av slike anlegg på nytt når man ser det faktiske skadepotensiale som slike hendelser har.

- Det kan virke som om man har undervurdert risiko, og satset på at det stort sett går greit. Hydrogengass er for farlig til å leve med en slik risiko, sier han.