Ny veileder: Skal forhindre at farlig stoff havner på avveie

10.000 små og store virksomheter her til lands håndterer ulike farlige stoffer som kan brukes til å lage bomber eller skade personer på annen måte hvis de kommer i «feil hender». Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap laget en veiledning som skal bistå disse virksomhetene til å gjennomføre risikoanalyser som avdekker om de har gode nok rutiner eller ikke.

Publisert

Det er viktig at virksomhetene har kontroll på disse farlige stoffene til enhver tid. Vi har sett eksempler på hva som kan skje om de kommer i gale hender blant annet under terrorangrepet i 2011 og tyveriet av en bil med en cyanidbeholder i 2019. Derfor har Norconsult på oppdrag fra DSB nå laget en veileder til virksomheter og bransjer som håndterer denne type stoffer.

- Hensikten med denne veilederen er å hjelpe virksomhetene med å lage gode risikovurderinger. Dette er viktig for å hindre at farlige stoffer havner i urette hender og, i ytterste konsekvens, brukes til alvorlige kriminelle handlinger, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB i en nyhetsmelding på direktoratets nettside.

I tillegg til de 10.000 virksomhetene som på fast basis håndterer farlige stoffer, så er det i tillegg mange virksomheter som håndterer det som direktoratet kaller for utgangsstoffer for eksplosiver. Det er kjemikalier som kan brukes til å lage ulovlige eksplosiver.

Ikke alle like gode på sikring av stoffene

Det er viktig at virksomhetene har kunnskap om de farlige egenskapene til stoffene de bruker. De må arbeide systematisk for å hindre at disse stoffene benyttes til tilsiktede handlinger som kan skade samfunnet eller virksomheten, enten ved at stoffene misbrukes på stedet eller ved at de kommer på avveie og havner i urette hender, skriver DSB.

- Vår erfaring fra tilsyn med disse virksomhetene, er at fokuset på og kunnskapen om sikring av farlige stoffer er varierende. Mange er flinke, mens andre har en jobb å gjøre. Hensikten med veilederen er å hjelpe virksomhetene med å kartlegge og tette hull i sikringen, sier Aarsæther.

- Men dette handler ikke bare om tryggheten til innbyggerne. En forsvarlig håndtering av disse stoffene handler også om å beskytte virksomhetene, deres materielle verdier og ikke minst ansatte og besøkende, sier DSB-direktøren i nyhetsmeldingen.

Mer informasjon og link til veilederen:

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2020/ny-veiledning-risikovurdering-av-uonskede-tilsiktede-handlinger-med-farlig-stoff/