Lite kunnskap om brannfare i containerskip

Danske DBI skal i september avslutte et prosjekt hvor de har sett nærmere på branner om bord på containerskip. Disse brannene er både farlige for mannskapet, og innebærer store materielle tap. Det er lite kunnskap om hvem som frakter hva slags gods, og på hvilken måte det håndteres. Det kan skape brannfarlige situasjoner. Planen er at dette prosjektet skal bane veien for et mer omfattende arbeid på et senere tidspunkt.

Publisert Sist oppdatert

Hundretusenvis av containerskip er i drift, og lite er gjort for å se på hva som gjør brann til en utfordring om bord på dem. Dette ville DBI i Danmark se nærmere på. Prosjektet heter CONTAIN-prosjektet. Det er et ettårig prosjekt som er planlagt avsluttet i september. Det melder tidsskriftet Brand & Sikring.

- Det er mange utfordringer på området. Farlig gods skal fortolles, slik at både mannskap og rederi vet om de for eksempel frakter brannfarlig gods. Men ofte så skjer ikke dette. Mange branndetekteringsanlegg og brannslokningsløsninger er heller ikke egnet til å håndtere branner om bord på containerskip, sier Thomas Hulin som er prosjektleder hos DBI.

Han sier videre at man generelt heller ikke anvender brannteknisk rådgivning, risikovurdering, utregninger, simuleringer eller branntester i forbindelse med design av skip.

- Isteden følger man preskriptive løsninger ut fra en «one size fits all»-tankegang. Men de løsninger fungerer ikke alltid, sier han.

Tekniske, menneskelige og organisatoriske aspekter

Prosjektet har sett både på det tekniske, menneskelige og det organisatoriske når det gjelder brannfare. Det tekniske tar for seg hvilke brannscenarier som finnes om bord, hva som kan forårsake branner og hvordan skipene er sikret mot brann.

- Vi ville simulere forholdene i et lasterom. På den måten kan vi undersøke og vurdere forskjellige branntekniske anlegg nærmere. På sikt vil vi supplere med mindre tester for å se om simuleringene våre er egnede og korrekte i forhold til hvordan en brann i en container vil utvikle seg og spre seg, sier Thomas Hulin.

Han sier videre at det menneskelige aspektet også er viktig å forstå.

- De to er uadskillelige, og ofte er faktorer som ulike nasjonaliteter, manglende utdannelse og manglende utstyr avgjørende for forløpet av en brann, sier han.

Det organisatoriske aspektet handler om å få innsyn i eierforhold, forskingsselskaper, speditører, lagertilbydere, og se på rolle- og ansvarsfordelingen dem imellom. Dette er utfordrende for per i dag er det ingen som har den fulle og hele oversikten over hvordan dette fungerer i praksis.

- Ingen vet nøyaktig hvordan varer blir transportert eller hvem som håndterer dem underveis. Men det er viktig i forhold til brann. For hvis gods ikke fortolles korrekt, kan det oppbevares på feil måte i ett eller flere ledd i kjeden. Det kan lede til brannfare for enkelte typer gods, sier Thomas Hulin.

Skaffe seg kunnskap

Formålet med dette prosjektet er å skaffe seg innsyn i og kunnskap om shippingområdet, og hvilke brannrisikoer som er der. Dette skal danne grunnlaget for et større prosjekt senere.

- Det kan være neste skritt. For øyeblikket samler vi inn data og forsøker å forstå bransjen. For hvis vi blir klar over utfordringene, så kan vi også undersøke mulig løsninger. Vi har fått overveldende positive tilbakemeldinger fra partene i bransjen, særlig fra forsikringsselskapene både på prosjektet og ambisjonsnivået vårt om et større prosjekt senere, sier Thomas Hulin.

Kilde og mer informasjon:

https://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/BrandOgSikring/2020/2/?page=26

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.