RISE-forsøkene viste gnistdannelser, og at de trakk seg opp i avtrekkssystemet.
RISE-forsøkene viste gnistdannelser, og at de trakk seg opp i avtrekkssystemet.

Kullgriller i restauranter: Dagens teststandard tar ikke høyde for brannfare rundt grillen

Etter flere alvorlige branner i griller på restaurantkjøkken i Oslo, så RISE Fire Research på hva som er problemet med disse installasjonene i en rapport i 2019. De avdekket at disse grillene medfører mange av de samme farene som et ildsted, men at det ikke alltid blir tatt hensyn til når de installeres. Nå har RISE Fire Research gitt ut en ny rapport hvor de har sett på selve teststandarden. Rapporten konkluderer med at standarden ikke tar høyde for den brannfaren som er i avtrekkssystemer og tilstøtende brennbare veggkonstruksjoner som ofte er rundt denne typen griller.

Publisert Sist oppdatert

I den forrige rapporten fra 2019 tok RISE Fire Research for seg blant annet hvilken dokumentasjon som finnes for disse installasjonene, og hva slags regelverk som gjelder for slike griller i Norge, Sverige og Danmark. De konkluderte med at disse installasjonene medfører samme type utfordringer som et ildsted, og at installasjonene må ta høyde for høye temperaturer og langvarig fyring. Avtrekket må derfor dimensjoneres på riktig måte, og grillen må plasseres i god avstand fra brennbart materiale.

Den forrige RISE-rapporten konkluderte også med at det var behov for å se på om eksisterende teststandard dekker den risikoen slike griller innebærer på et restaurantkjøkken eller om det var behov for å utvikle en ny teststandard for denne type installasjoner.

Teststandarden dekker ikke alle risikomomenter

Den nye rapporten konkluderer med at gjeldende standard er egnet for deler av installasjonene som blant annet temperaturer på omkringliggende materialer og på overflater og eventuelle håndtak, på samme måte som for et ildsted som standarden er utviklet for. Standarden tar imidlertid ikke for seg temperaturer i avtrekk eller gnistdannelse og eventuell spredning til brennbart materiale ved avtrekk. I og med at mange av disse brannene nettopp har spredt seg til avtrekksystemer og tilstøtende veggkonstruksjoner, så skriver RISE at dette er viktige sikkerhetsaspekter å ta hensyn til når slike installasjoner skal dokumenteres.

RISE har også gjennomført en rekke forsøk. Disse viser at det danner seg gnister i grillen, og at disse kan spre seg opp i avtrekk og ut gjennom åpningen til grillen når man åpner døren til grillen. I kombinasjon med høye røykgasstemperaturer i ventilasjonskanalene sammen med avleiringer av sot og matfett, utgjør dette en stor brannfare.

Må iverksette brannforebyggende tiltak

RISE Fire Research skriver i rapporten at slike installasjoner må utstyres med for eksempel gnistfanger som forhindrer at gnister kan spre seg opp i avtrekket. Viktig er det også at de ansatte får god opplæring i hvordan de skal bruke disse grillene for å forhindre at gnister sprer seg ut i rommet når dørene inn til grillene åpnes. Overbelastning og overfylling av brensel kan påvirke brennbare veggkonstruksjoner i nærheten av grillene på en brannfarlig måte. Produsentene må derfor dokumentere grillens sikkerhetsnivå ved en overbelastningstest. I tillegg er det viktig at det kan dokumenteres at ventilasjonssystemet som røykgassene fra grillen slippes ut til, er dimensjonert for å håndtere de temperaturer som kan oppstå. Det gjelder også ved feil bruk.

Link til rapporten (i bildet):

https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/brann/sikkerhetsbehov-for-kullgriller-i-restauranter-rise-rapport-2020-83.pdf