Bok om sprinklersystemenes pålitelighet selger bra

Tidligere i høst kom det en bok om påliteligheten til sprinkleranlegg. Den er skrevet av Arnstein Fedøy og Ajit Kumar Verma. Boken selger godt både i Norge og internasjonalt, og er av interesse for alle som jobber med slokkeanlegg. Også studenter som skal gjennomføre en mastergrad bør lese boken.

Publisert Sist oppdatert

Arnstein Fedøy er daglig leder av Slokkesystemer AS. Ved siden av full jobb har han tatt en mastergrad ved Høgskolen på Vestlandet. Arbeidet med masteroppgaven om påliteligheten til sprinkleranlegg har nå resultert i en bok som heter «Reliability Data on Fire Sprinkler Systems: Collection, Analysis, Presentation, and Validation».

Ubrukelig kildemateriale

Utgangspunktet for masteroppgaven var å finne ut av hvilken pålitelighet sprinkleranleggene hadde og hvilke faktorer som påvirket dette. Men da han gikk i gang med å undersøke kildematerialet for å finne frem data om påliteligheten på sprinkleranleggene, så viste det seg at kildene var relativt ubrukelig.

- Det er for mye feil og mangler i referanser i kildematerialet. 30 % av underlagsmaterialet var direkte feil eller feil brukt. I tillegg var det feil i hvordan analysene er gjennomført og de konklusjoner som er trukket. Vi kunne ikke stole på de undersøkelser som var gjort, sier Arnstein Fedøy.

Det resulterte i at det ble en annen masteroppgave enn det han hadde planer om. Han gikk i gang med å lage modeller for hva en undersøkelse skal inneholde og hvordan man skal gå frem for å trekke de riktige konklusjoner. Blant annet hvordan man skal samle inn data, analysere de funn man får og hvordan man skal legge frem resultatene. Boken diskuterer pålitelighetsteori, slokketeori, beregninger og usikkerhetsmomenter i analyse, og presenterer en metode for hvordan man skal bruke vitenskapelige data i denne type undersøkelser. Boken inneholder også relevante eksempler på hvordan man skal gå frem for å lage relevante undersøkelser.

- Dette er svært relevant informasjon for dem som ønsker å kunne validere undersøkelser, og den som vil gjennomføre undersøkelser i fremtiden, sier han.

Unikt tema ble bok

Siden det ikke finnes noen kritisk gjennomgang av de undersøkelser som går helt tilbake til 1886, og det ikke har vært etablert noen generelt vitenskapelige vilkår for hvordan undersøkelser skal utføres innenfor brannfaget, ble det klart at masteroppgaven hans burde gis ut som en bok. Boken er skrevet på engelsk, og gis ut av det amerikanske forlaget CRC Press.

- Hvem bør lese boken din?

- "Reliability Data on Fire Sprinkler Systems" er av interesse for rådgivere som jobber med slokkeanlegg. Den er også svært viktig for brannrådgiverne som legger premissene for hvordan byggverk skal utformes og gir en større forståelse for de usikkerhetsmomenter det er ved å legge grunn spesifikke tiltak med høy «pålitelighet». Videre er boken av stor interesse for dem som jobber med lovverk når det gjelder brann og byggeregler, sier Arnstein Fedøy.

Mer informasjon om boken fra forlaget finner du her: https://www.crcpress.com/Reliability-Data-on-Fire-Sprinkler-Systems-Collection-Analysis-Presentation/Fedoy-Verma/p/book/9780367251857

Man kan også få kjøpt boken igjennom hjemmsiden www.slokkesystemer.as eller Facebooksiden deres: https://www.facebook.com/slokkesystemer.as/