Alvorlige mangler i branntesting av fasadeprodukter avdekket i Storbritannina

En gruppe forskere og branningeniører i et prosjekt som er gjennomført i regi av University of Central Lancashire har avdekket at de krav som finnes i teststandarden for brennbare fasadeprodukter ikke tar høyde for viktige aspekter som vil påvirke brann- og røykspredningen i en fasade.

Publisert

Etter Grenfell Tower-katastrofen har brennbare materialer i fasader på høyhus vært under lupen i Storbritannia. Nå har en gruppe forskere og branningeniører avdekket at dagens testmetode som benyttes i Storbritannia – testmetode BS 8414 og testkriterier BR 135 – ikke tar høyde for viktige aspekter som vil påvirke hvordan en brann sprer seg vertikalt langs fasaden på en bygning.

Blant annet gjelder dette hva vinduer, ventiler og kanaler vil ha å si for brannspredningen langs fasaden. Dette står å lese i Fire Safety Matters.

Temperaturøkning

Noe annet forskerne reagerte på var at testkriteriene tillater at temperaturen stiger til 600°C tre meter over leiligheten hvor det har tatt fyr i løpet av de første 15 minutter etter at brannen har oppstått. Deretter er det ikke noe maksimal grense for hvor varmt det kan bli i dette området – hvor leiligheten to etasjer over arnested-leiligheten typisk vil befinne seg.

Dermed er ikke temperaturøkning etter 15 minutter en del av hvorvidt fasadeproduktene tilfredsstiller kravene i testen eller ikke. Dermed får man godkjente fasadeprodukter som kan komme opp i over 900°C 20-25 minutter etter brannstart. Testen tar heller ikke høyde for betydning av deler som faller av fasaden, delaminering og bygningskollaps i forhold til spredning av brann og røyk.

Brannsikkerheten ikke ivaretatt i testen

Richard Hull som er professor i kjemi og brannstudier på the University of Central Lancashire sa til Fire Safety Matters:

- Selv om flere ting er kommet på plass siden brannen i Grenfell Tower, blant annet forbudet mot å bruke brennbare produkter på boligblokker som er bygget etter februar i fjor, så er det fremdeles lov å benytte brennbare materialer i fasader på høyhus i England, og dette gir ikke fullgod brannsikkerhet.

- Over 500.000 bor i bygninger som har brannfarlig kledning, er det viktig at BS 8414 og BR 135 ytterligere oppgraderes. Vi ber om at myndighetene får gjennomført en uavhengig gjennomgang av hvorvidt nåværende test og testkriterier for å sikre at de er robuste nok og tar høyde for hvordan bygningene faktisk er utformet, sa han.

Jim Glockling som er teknisk direktør i den britiske Brannvernforeningen sa til Fire Safety Matters:

- Denne forskningen har vist at beboerne i bygninger som har ventilerte fasader kledd i brennbare produkter ikke kan føle seg helt sikre før ytterligere testing blir satt i verk. Testene bør utvides til også å omfatte målinger av hvor giftige de brennbare fasadeproduktene er sett i forhold til hvor forsvarlig det er å benytte dem på enkelte type bygninger og utfra hvilke beboere det er som bor der.

Ikke samme testmetode i Norge

Vi bruker ikke akkurat denne testen og de samme testkriteriene i Norge. Men det er et arbeid på gang i Europa med å harmonisere teststandarder for fasader, og her har Norge en sentral posisjon. Dette arbeidet vil forhåpentligvis skjele til det man har funnet ut i denne undersøkelsen.

Kilde og mer informasjon:

https://www.fsmatters.com/Gaps-found-in-facade-fire-safety-regime

https://doi.org/10.1007/s10694-020-00993-z