Interessert i å forske på solceller og brannsikkerhet?

Nå er muligheten her for dem som vil finne ut mer om solceller og brannsikkerhet. Fire Research & Innovation Centre - FRIC i Trondheim har ledig PhD-stilling.

Publisert

Målet med prosjektet er å få mer kunnskap når det gjelder sammenhengen mellom brannsikkerhet og solceller. Prosjektet skal gjennomføres med en blanding av praktiske forsøk og teori.

Resultatene av prosjektet skal bidra til bedre planlegging av solcelleinstallasjoner, tryggere installering og bedre lagringsmuligheter for energien solcelleneanleggene produserer enn hva som er tilfellet i dag.

Prosjektet skal blant annet se på hvordan branner sprer seg fra solcelleanlegget til bygningene, utfordringer knyttet til at panelene dekker så mye av taket som gjør det vanskelig for brannmannskapene å komme til når de skal slokke en brann, hvordan materialene bak solcellepanelene reagerer under en brann, sikkerhetsaspekter rundt batterier, hydrogen og andre relevante energilagringssystemer hvis det skulle oppstå brann i bygningen, samt å se på hva som er nødvendig av løsninger for at bygningskonstruksjonene skal være robuste nok å tåle solcellepaneler.

Prosjektet går over tre år.

Søk på stillingen her:

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/188682/phd-position-in-applied-fire-safety-of-photovoltaic-installations-for-buildings

BFO er på sosiale medier: