Birger Rønning (t.v) og Edvard Aamodt er forskerne som gjennomfører testing av kullgriller hos RISE Fire Research.
Birger Rønning (t.v) og Edvard Aamodt er forskerne som gjennomfører testing av kullgriller hos RISE Fire Research.

Kullgriller: Er dagens sikkerhetskrav gode nok?

RISE Fire Research er i full gang med å teste kullgriller for å finne ut om dagens sikkerhetskrav er gode nok. Dette er en forlengelse av et prosjekt om kullgriller som RISE Fire Research gjennomførte tidligere i vinter.

Publisert Sist oppdatert

I februar i år offentliggjorde RISE Fire Research en rapport fra et prosjekt de hadde utført på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Dette prosjektet ble igangsatt etter at det hadde vært flere alvorlige branner i griller på restaurantkjøkken som forårsaket store skader. Flere av brannene skjedde fordi varme og flammer spredte seg opp i ventilasjonssystemet over grillen som ikke var dimensjonert for de høye temperaturene langvarig grilling på et restaurantkjøkken innebærer.

I rapporten konkluderte RISE Fire Research med at det er et problem at disse grillene ikke er definert som ildsteder. Dermed er det ikke de samme krav til dem når det gjelder avstander til brennbart materiale som til et ildsted.

I og med at de ikke er definert som ildsteder, har ikke brannvesenet oversikt over hvor slike griller er installert, og de får heller ikke ført tilsyn med om de er trygge å bruke. RISE Fire Research anbefalte derfor at det blir utarbeidet en liste over restauranter som har slike griller for å få bedre kontroll med dem.

I tillegg skrev RISE i rapporten sin at det er et problem at det ikke finnes en egen teststandard for denne type produkter. Da vet man ikke hva slags temperaturer slike griller kan produsere, og hva som vil kreves av omgivelsene rundt for at bruken skal være brannsikker.

I gang med testing

Som en forlengelse av det tidligere prosjektet er derfor RISE Fire Research i gang med å teste slike kullgriller.

- Det finnes et par produsenter på markedet, men vi har bygget opp egne testgriller som vi vil teste i ulike utforminger, sier Edvard Aamodt som er prosjektleder og ingeniør ved RISE Fire Research.

Testgrillene blir fyrt med kull, og testet over en lang periode som vil tilsvare driften på en restaurant.

Blant annet blir temperatur og gnistdannelse målt.
Blant annet blir temperatur og gnistdannelse målt.

Får gode data om hvilke krav som er nødvendig

Under testene blir temperaturer, gnist- og flammedannelse målt, og man får gode data på hva som kan skape brannfarlige situasjoner.

I denne omgang testes ikke grillene sammen med ventilatorer, men testene inkluderer blant annet brennbart materiale i nærheten av grillene.

- Disse praktiske testene vil gi oss god informasjon om hva som må til for at slike griller skal være brannsikre, sier Aamodt.

Disse testene er en del av et større prosjekt ved RISE Fire Research.

- Vi har gjennomført tester i august, og er spent på hva resultatene vil vise. Nå jobber vi med å analysere dataene fra testene, og utarbeide en rapport som vil bli publisert på våre hjemmesider, sier Edvard Aamodt.

Testene vil vise hvordan høye temperaturer påvirker brennbart materiale i nærheten av grillen.
Testene vil vise hvordan høye temperaturer påvirker brennbart materiale i nærheten av grillen.
Link til rapport i bildet.
Link til rapport i bildet.