Norge med i utvikling av europeisk teststandard for fasader

Det foregår et arbeid med å få til en harmonisert teststandard for fasadeprodukter i Europa. Norge ved RISE Fire Research har en sentral rolle i dette arbeidet. Flere av forsøkene skal gjennomføres i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Det er flere forskjellige fasadetester i Europa. Norge bruker SP Fire 105 som testmetode for preakseptert ytelse for fasader.

Man ønsker å komme frem til en felles teststandard for fasader i Europa. Derfor foregår det et europeisk arbeid med å harmonisere en ny teststandard for fasader, og Norge er med i regi av RISE Fire Research.

Målet med dette arbeidet er å kvalitetssikre standarden slik at den ikke kan misforståes, tolkes på ulike måter og sikre at man får det samme resultatet uavhengig av hvor man gjennomfører testen.

RISE skal gjennomføre testene i Brannlaboratoriet i Trondheim i februar neste år, og er i disse dager i ferd med å bygge opp en gruppe som skal ha spisskompetanse på fasader og testing av fasader.