European Fire Safety Alliance: Har utarbeidet plan for å bedre brannsikkerheten i Europa

I november i fjor ble European Fire Safety Week arrangert for første gang. I den forbindelse ble man enige om å utarbeide en felles europeisk plan for å forbedre brannsikkerheten i Europa. På et webinar den 29. september blir planen på ti ulike innsatsområder presentert. Tiltak for risikoutsatte grupper står sentralt også i brannsikkerhetsarbeidet i Europa.

Publisert

Planen er en konkretisering av det arbeidet som kom i stand etter den første European Fire Safety Week som gikk av stabelen i november 2019. Ti konkrete innsatsområder er valgt ut, og som både skal få ned antall branner og hindre at folk blir skadet i branner. Også i Europa er risikoutsatte grupper en viktig målgruppe for brannsikkerhetsarbeidet.

På webinaret den 29. september kl 10.00 blir planen med de ti punktene presentert.

Kilde og link til påmelding:

https://www.europeanfiresafetyalliance.org/news/lets-improve-european-fire-safety-mep-event-29th-of-september/