Ikke strengere krav til avstand mellom campingvogner i sommer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i lengre tid jobbet med nye regler for brannsikkerhet på campingplasser. Det er blant annet kommet forslag om at avstanden mellom campingvognene skal økes til fire meter. Bransjen trenger tid til å innføre de nye kravene, og myndighetene sier at det derfor ikke er aktuelt med nye regler i sommer.

Publisert

Brann i en campingvogn vil spre seg raskt. Derfor sendte Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) for en tid tilbake ut et forslag til endringer i byggteknisk forskrift om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser på høring. Blant annet ble det foreslått å kreve at det minst skal være fire meter mellom campingenheter på campingplasser.

Det har kommet inn en rekke innspill til de foreslåtte endringene. Tilbakemeldingene viser at mange ønsker klare regler for hvilke avstander som kreves i ulike situasjoner, skriver departementet i en pressemelding.

Departementet skal nå gå igjennom høringssvarene som er kommet inn. De vil lytte til bransjen før nye regler eventuelt vil bli innført. Bransjen skal også få god tid på seg til å tilpasse seg eventuelt nye krav. Derfor blir det ikke innført nye avstandskrav denne sommeren.

Kilde og mer informasjon:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ingen-nye-avstandskrav-pa-campingplasser-i-sommer/id2705133/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2005.06.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom%20og%20Samfunnssikkerhet%20og%20beredskap