Rikshospitalet har trolig alt i orden når det gjelder kontroll av sprinkleranlegget
Rikshospitalet har trolig alt i orden når det gjelder kontroll av sprinkleranlegget

Kontroll av sprinkleranlegget på Rikshospitalet

(KOMMENTAR) I forrige uke skrev vi at det ikke hadde vært lovpålagt kontroll av sprinkleranlegget på Rikshospitalet. Det har vært veldig vanskelig å komme i direkte dialog med de riktige fagfolkene på sykehuset, og den dokumentasjonen vi har fått oversendt fra dem er ikke noe «bevis» på at de har hatt fagkyndig kontroll av sprinkleranlegget sitt – tvert imot. Etter at vi skrev om det ble vi imidlertid kontaktet av en aktør som sier at det er gjennomført kontroll av sprinkleranleggene på sykehuset i henhold til lovverket. Da avpubliserte vi saken i påvente av å kunne skrive en ny sak om at alt er i skjønneste orden. Foreløpig har vi ikke hørt noe mer, men vi har stor tillit til vedkommende som sier at det har vært kontroll på sykehuset.

Publisert Sist oppdatert

Vi har jobbet med denne saken siden i mai, og har gjentatte ganger forsøkt å få sykehuset i tale. Saken begynte med et tips om at det ikke er kontrollrapporter fra Rikshospitalet i FG-Kontroll sin database ESS – Elektronisk sprinklerkontroll.

Det er ikke noe lovkrav om at man skal ha FG-kontroll av sprinkleranleggene sine, og det er mange store aktører som får gjennomført kontroll av sprinkleranleggene sine utenom denne ordningen. Dette trengte derfor ikke å bety at alt ikke var i orden. Men i og med at det er en godt innarbeidet ordning, og dette er en stor offentlig aktør som har ansvaret for brannsikkerheten til mange mennesker i en sårbar situasjon, så tok vi kontakt med dem for å høre om de har fått gjennomført kontroll av sprinkleranleggene sine utenom FG-ordningen.

Til å begynne med svarte de oss følgende på e-post:

«Vi kontrollerer våre anlegg ukentlig, og gjennomfører årlig service i henhold til leverandørens anvisning og NS 12845».

Denne ordlyden fikk oss til å stusse litt om begrepsbruken. Det vanlige er at det er hyppig service og vedlikehold av sprinkleranleggene, og at en kvalifisert person foretar årlig kontroll av anlegget.

Det er krav om årlig kontroll i brannvernloven med underliggende forskrift om brannforebygging. Selv om lovverket ikke eksplisitt sier at det skal være årlig kontroll, så henviser myndighetene blant annet til standarden NS 12845 Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer. Her står det blant annet følgende om kontroll av sprinkleranleggene:

"Sprinkleranlegget skal kontrolleres regelmessig av en kvalifisert person minst én gang i året (se tillegg Q). Kontrollrapporten skal vise om systemet samsvarer med denne standarden med hensyn til, men ikke begrenset til, vedlikehold, drift og ytelse i forhold til aktuell risiko. En avviksrapport skal utarbeides."

Vi tok derfor kontakt med sykehuset på nytt for å si i fra om at det jo er forskjell på service/vedlikehold og kontroll av sprinkeranlegget. Da fikk vi følgende svar på e-post:

«Vi skal nå skal ta en gjennomgang av rutinene våre for å sjekke om de er i samsvar med lover, forskrifter og FG-regelverket.»

Etter denne e-posten ba vi om å få tilsendt siste kontrollrapport fra sykehuset. Da fikk vi oversendt en vedlikeholdsrapport, og ingen kontrollrapport. Denne sendte vi til ulike fagpersoner i brannmiljøet som alle var samstemte på at dette ikke er en kontrollrapport.

En vedlikeholds- og servicerapport skal sørge for at sprinkleranlegget er i tilfredsstillende teknisk stand. En kontrollrapport skal i tillegg se på hvordan sprinkleranlegget fungerer sammen med andre branntekniske installasjoner som blant annet brannalarmanlegget.

Også etter at vi hadde mottatt vedlikeholdsrapporten forsøkte vi å få fagpersonene ved Rikshospitalet offisielt i tale, og formidlet at vi hadde fått kommentarer fra fagpersoner i brannmiljøet om at dette ikke var noen kontrollrapport. Men vi hørte ikke noe tilbake, og de fikk lang frist på seg til å svare.

Så vi publiserte saken i forrige uke om at sykehuset ikke har hatt lovpålagt kontroll av sprinkleranleggene sine. I etterkant av publiseringen ble vi kontaktet av en person som vi i redaksjonen har stor tillit til, og vedkommende kunne fortelle at det er gjennomført lovpålagte kontroller av sprinkleranleggene på Rikshospitalet, og at vedkommende skulle ta kontakt med dem for å se om jeg kunne få dem i tale. Foreløpig har vi ikke hørt noe.

I og med at det var så stor usikkerhet knyttet til om saken vår «holdt vann eller ikke», så avpubliserte vi den i vente på nye opplysninger. Mange av dere har tatt kontakt med meg for å høre hvorfor den ble tatt av nettet, og dette er altså forklaringen.

Jeg syns jo det er synd at det skal være så vanskelig å få en så stor offentlig institusjon i tale når det gjelder brannsikkerhet. I hvert fall når det kan tyde på at de har «sysakene sine i orden», og selv har bidratt til å skape misforståelser ved å oversende dokumentasjon som ikke viser at alt er i orden.

Det er av interesse for samfunnet å vite om brannsikkerheten på et så stort sykehus som Rikshospitalet er godt ivaretatt eller ikke.

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.