Ny rapport om branner i parkeringshus

Branner i parkeringshus er noe som hele verden er opptatt av. Nå har det kommet en ny rapport fra The Fire Protection Research Foundation som er en underavdeling av NFPA som tar for seg denne problemstillingen. Denne rapporten omfatter også bilbranner om bord på bilferger.

Publisert

Rapporten går igjennom forskningslitteratur som finnes på dette området, og hva det er som gjør at moderne biler er et større problem enn tidligere når det gjelder utviklingen av branner i parkeringshus. Rapporten ser også på hva som bør endres når det gjelder byggeregler og på hvilke områder det er behov for mer forskning og kunnskap.

Link til rapporten.
Link til rapporten.

Mer brennbare biler som står tett parkert

Også denne rapporten trekker frem at dagens biler er mer brennbare enn tidligere, og at de ofte står tett parkert. Dette medfører en rask brannspredning. Prosjektet understreker at spredningen fra brannen i den første bilen og til den andre og tredje ofte er avgjørende for hvor stor brannen vil utvikle seg til å bli – og hvor vanskelig det vil være for brannvesenet å kontrollere og slokke brannen.

Rapporten sier også at i innelukkende parkeringshus så er de krav som finnes i forhold til aktive brannsikkerhetssystemer som for eksempel slokkeanlegg tilstrekkelig til å kontrollere brannutviklingen til brannvesenet er på plass. Problemet er imidlertid åpne parkeringshus. Som vi så i forbindelse med brannen på Sola, så er kravene til sikkerhetsinstallasjoner mindre i åpne parkeringshus. I tillegg vil designet på bygningen og «vær og vind» legge forholdene til rette for svært rask brannspredning.

Ytterligere kunnskap nødvendig

Når det gjelder kunnskapshull og behov for mer forskning, så fokuserer rapporten på tidlig varsling av brann, tilstrekkelig sprinklerbeskyttelse og brannspredning mellom kjøretøyer. Fremtidig forskning bør evaluere og analysere branner i biler i åpne parkeringshus. Bedre kunnskap om hva som skal til for å forhindre rask spredning vil være den beste metoden for å forhindre katastrofebranner i slike parkeringshus i fremtiden, står det i rapporten.

Kilde og mer informasjon om prosjektet:

https://www.nfpa.org/News-and-Research/Data-research-and-tools/Building-and-Life-Safety/Modern-Vehicle-Hazards-in-Parking-Garages-Vehicle-Carriers

Ta debatten på sosiale medier: