EU Fire Stat: Ny og felles brannstatistikk for hele Europa

EU har lansert et nytt prosjekt hvor man skal samle all brannstatistikk i hele Europa i en database. Håpet er at dette skal bidra til å bedre brannsikkerheten i Europa.

Publisert

Det er fagbladet Brand & Sikring som gis ut av DBI som melder dette. DBI er med i prosjektet.

- Formålet er å lære hvordan de ulike land fører sin brannstatistikk, og se på om det er mulig å lage en felles europeisk statistikk. Om det ikke er mulig, skal prosjektet foreslå en metode for innsamling og behandling av brannstatistikk som gir mer konsistente data som kan sammenlignes landene imellom, og som kan benyttes i de ulike land, sier Ana Sauca som er post.doc. og vitenskapelig forsker hos DBI til tidsskriftet Brand & Sikring.

Vanskelig å sammenligne statistikk

Prosjektet er finansiert av EU, og skal gå frem til januar 2022. Første skritt er å samle inn brannstatistikk fra de ulike landene i Europa. Det er ikke noen lett oppgave.

- Det er vanskelig å få fatt i data fra de forskjellige land. Selv her i Danmark har det vist seg å være vanskelig å få oversikt over hvem som fører statistikk over skadede og omfang av skaden. Og i og med at hvert land gjør det på sin måte, er det også vanskelig å komme i kontakt med de rette personer i de ulike landene, sier Fritz Grone som er brannutreder i DBI til Brand & Sikring.

Når statistikken er samlet inn, skal den analyseres, og metodikken bak skal forstås. For det varierer hvordan de ulike land registrerer omkomne i brann.

- Hvis en person har fått hjertestans som følge av en brann, selv om vedkommende ikke er kommet til skade i brannen, skal det telles som branndød? Vi kommer til å studere de ulike lands statistikker på nært hold, og forsøke å lage en samlet statistikk, sier Ana Sauca til Brand & Sikring.

Brand & Sikring skriver videre at det ikke er sikkert at de ulike lands statistikker lar seg sammenligne. Derfor skal prosjektet også lage en metodikk som landene kan bruke i føringen av brannstatistikk fremover, og som vil gjøre det mulig å sammenligne brannstatistikken i de ulike land i fremtiden.

- Det blir neppe et forskriftskrav som vil pålegge landene å føre brannstatistikken sin på en bestemt måte. Men mer en frivillig ordning som den som finnes når det gjelder statistikk over trafikkulykker i Europa. De fleste EU-land følger denne malen, og det gjør det mulig å sammenligne fra land til land, sier Ana Sauca.

Lettere å drive brannforebygging

Og potensialet til en felles europeisk brannstatistikk er stort.

- Det vil gjøre det lettere å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer i et lands statistikk. Er det mange branner og branndøde, kan man se om det for eksempel skyldes for få brannmannskaper eller for få sprinkleranlegg. Det gjør det mulig å sammenligne, lære og forbedre brannsikkerheten, og dermed redusere antall branndøde, sier Fritz Grone til Brand & Sikring.

En felles statistikk gjør det også mulig å inkludere detaljer landet ikke har tradisjon for, men som kan vise seg å ha stor betydning når det blir belyst.

- Det kan for eksempel være responstid, materialvalg eller tapet av verdi. Mye data blir simpelthen ikke samlet inn i dag. Og mye data som blir samlet inn, når ikke ut til dem som kunne hatt bruk for det for å få til bedre løsninger. Disse barrierene kan ikke dette prosjektet bryte ned alene, men det er et skritt i riktig retning, sier Fritz Grone til Brand & Sikring.

Viktig med kunnskap om reelle hendelser

Viten om for eksempel materialer som kan brukes av materialprodusenter for å forbedre produkter som ofte har spilt en uheldig rolle i en brann, er viktig. Samtidig kan en komplett statistikk også få betydning for hvilke løsninger man vil velge i fremtiden.

- I dag kan man sammenligne produkter og løsninger utfra hvordan de klarer seg i en branntest. Men test er en ting, og virkeligheten er en annen. Den rette statistikken kan gi oss muligheten til å lære av de virkelige branner, og få data fra brannetterforskere om for eksempel brannspredning og brannforløp hvis dette inngår i statistikken. På den måte kan man tilrettelegge for bedre brannsikkerhet, sier Ana Sauca til Brand & Sikring.

Kilde:

https://brandogsikring.dk/brand-sikring/bs-4-2020/bs-4-2020-faelleseuropaeisk-brandstatistik/