Fire Safe Europe er 10 år

Organisasjonen Fire Safe Europe som er et forum for både bedrifter som jobber innenfor brannfaget, brannforskere, myndigheter, brannrådgivere, brann- og redningsvesen, organisasjoner og andre som er interessert i brannvern, fyller i år 10 år. Målsetningen er å bedre brannsikkerheten både i bygninger og i samfunnet som helhet i Europa. Det som skjer på det politiske planet i Europa angår også oss. Dette er en fin plattform til å være med å påvirke beslutninger i forkant.

Publisert Sist oppdatert

Organisasjonen har jobbet mye for å påvirke Europaparlamentet når det gjelder å få brannsikkerhet inn i lovgivningen, og har skaffet seg et dedikert nettverk av politikere som fremsnakker brannsikkerhet.

De arrangerer også konferanser og seminarer hvor man kan bli kjent på tvers av både land og bransjer. Det er et godt utgangspunkt for å være med på å påvirke brannsikkerheten på internasjonalt nivå i Europa for dem som ønsker det.

Fra den spede start med tre styremedlemmer i 2011, har organisasjonen vokst til nå å ha over 600 individuelle medlemmer i forumet European Fire Safety Community. Dette samfunnet utgjør en fast base for medlemmene til å bli kjent og lage seg nettverk, diskutere faglige problemstillinger og til å jobbe for gode brannsikkerhetsløsninger.

Mer informasjon:

https://firesafeeurope.eu/fire-safe-europes-10-year-anniversary/