Fire Safe Europe lanserte European Fire Safety Community i 2019 - et forum for utveksling av kunnskap og erfaringer når det gjelder brannsikkerhet i bygninger.
Fire Safe Europe lanserte European Fire Safety Community i 2019 - et forum for utveksling av kunnskap og erfaringer når det gjelder brannsikkerhet i bygninger.

Interessert i hva som skjer når det gjelder brannsikkerhet i Europa?

Da er Fire Safe Europe sin gruppe European Fire Safety Community noe for deg. Målet er å skape en plattform for dialog og samarbeid over hele Europa, slik at brannsikkerheten i bygninger blir bedre enn hva den er mange steder i dag. 29. oktober arrangerer de «digitalt toppmøte» i European Fire Safety Community hvor kursen for videre arbeid skal stakes ut. Alle som jobber med brannforebygging kan bli med.

Publisert

Fire Safe Europe (FSEU) er en non-profit organisasjon som har som målsetning å bedre brannsikkerheten i bygninger i Europa.

Bygningsbranner er nå ofte større, mer uforutsigbare og farligere enn tidligere, og dagens regelverk tar ikke alltid god nok høyde for brannsikkerhet, skriver Fire Safe Europe på nettsiden sin.

Målet for FSEU er å legge forholdene til rette for god dialog og godt samarbeid, slik at vi kan lære av hverandre - og øke brannsikkerheten i bygningene over hele Europa, skriver FSEU.

Nettverket består i dag av forskere, branneksperter, brannvesen, ulike foreninger og organisasjoner og leverandører av produkter og tjenester for bedre brannsikkerhet i bygninger. I 2019 opprettet FSEU European Fire Safety Community for å legge forholdene enda bedre til rette for europeisk samarbeid om brannsikkerhet.

Digitalt toppmøte

Den 29. oktober kl. 14.00 arrangerer FSEU i regi av European Fire Safety Community et gratis webinar som har fått tittelen “Envisaging a Fire Safety Rating Scheme». Målet er å ta de første skritt mot å utarbeide en plan for det videre arbeidet. Fire ulike temaer er valgt ut; innhenting og analyse av data, bærekraft, sosial rettferdighet og evaluering av brannsikkerheten.

Webinaret vil samle myndighetspersoner, representanter fra leverandørindustrien både når det gjelder produkter og tjenester, forskere, representanter fra organisasjoner og virksomheter som jobber med brannvern, brannvesen, rådgivere og entreprenører.

For mer informasjon om FSEU - og påmelding:

https://eufiresafety.community/