Ny NEK 405 for elkontroll og termografering lansert i går

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserte i går en ny utgave av NEK 405 som tar for seg elkontroll, eltakst og termografering. I den nye normen er blant annet kravene til kompetanse skjerpet. Bruk av elkontroll er både skadeforebyggende og lønnsomt. Blant annet har økende bruk av elkontroll i landbruket ført til en stor nedgang i antall branner i driftsbygninger de siste årene.

Publisert

Elektrisitet forårsaker nesten halvparten av alle branner hvert år. Derfor er det viktig at det elektriske utstyret og elektriske anlegg er i tilfredsstillende stand til enhver tid.

På nettsidene sine skriver NEK at forutsetningen for at elektrisk utstyr og elektriske anlegg skal være trygge i bruk er at de tilfredsstiller alle kravene til sikkerhetstiltak som finnes i regelverket. Ettersom årene går utsettes utstyret og anleggene for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger.

Derfor er det viktig å foreta en elkontroll med jevne mellomrom for å finne ut om utstyret eller anleggene har behov for vedlikehold eller utskifting. NEK 405 – Elkontroll er den ledende metoden for å sikre at elektrisk utstyr og elektriske anlegg er i tilfredsstillende stand, slik at de ikke forårsaker branner, skriver NEK.

NEK 405 - Elkontroll består av 6 deler:

  • NEK 405-1:2020 – Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
  • NEK 405-2:2020 – Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
  • NEK 405-3:2020 – Elkontroll næring – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
  • NEK 405-4:2020 – Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak
  • NEK 405-10:2017 – Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter
  • NEK 405-20:2019 – Eltakst – Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

Omfattende revisjon

- Det er en omfattende revisjon som har blitt foretatt på del 1-4. Vi har sett på alle kravene og sett på de erfaringene og tilbakemeldingene vi har fått. Kravene er nå harmonisert mellom de ulike delene, slik at det blir en bedre helhet. Teksten har også blitt gjennomgått nøye, og den er gjort klarere der det har vært muligheter for misforståelser. Del 10 og 20 har vi valgt å ikke revidere, da vi regner disse som nye, sier Helge Topp som har vært leder av komitéen NK 219, på hjemmesidene til NEK.

Lønnsomt med elkontroll

Markedet for elkontroller og eltakst har hatt en kraftig økning de siste årene. Beregninger viser at dette markedet står for en verdiskapning på 2 – 2,5 milliarder kroner årlig. Spesielt har statistikkene fra landbruket vist at elkontroll virkelig har noe for seg. Elkontroll av elinstallasjoner i driftsbygninger har ført til en stor nedgang i antall branner i landbruket de siste årene. Derfor vil trolig antall elkontroller i landbruket fortsette å øke etter krav fra blant annet forsikringsselskapene, skriver NEK.

Skal sikre bedre sertifiseringsprosess

Det som er nytt i den nye versjonen av normen er blant annet at kravene til kontrollforetakene er samlet i del 4 av NEK 405. Også kravene til sertifiseringsorganene er blitt gjort tydeligere, og dette skal sikre en bedre prosess for sertifisering.

- Vi har vært opptatt av å øke kvaliteten i elkontrollene. Kompetansekravene har derfor blitt strammet inn og gjort tydeligere. Eksamen vil bli mer krevende, og forutsetter at man er oppdatert på ny teknologi og regler. Det er mange som tilbyr ulike former for elkontroll eller elsjekk. Bare ved bruk av aktører som er sertifisert etter NEK 405 er man sikker på å få riktig kvalitet. Jeg anbefaler at anleggseier setter dette som krav, sier Helge Topp på NEK sine nettsider.

I tillegg er delnormen 405-20 Eltakst som ble lansert i 2019 blitt tatt inn som en del i samleutgaven. En eltakst kan også kan ta for seg økonomiske forhold, og stipulere hva det vil koste å utbedre feil på det elektriske anlegget.

Link til sosiale medier i bildet.
Link til sosiale medier i bildet.

- Vi forventer at etterspørselen etter eltakst vil stige i tiden framover. Bestemmelsene i Avhendingslova til dokumentasjon av tilstand har blitt skjerpet. Både selger og kjøper vil derfor ønske å ha en uhildet rapport for å unngå fremtidige konflikter, sier Helge Topp på NEK sine nettsider.

Kilde og mer informasjon:

https://www.nek.no/ny-nek-405-elkontroll/