Ny standard for kontroll av utførelse i brannsikkerhet på gang

Denne høsten starter Standard Norge opp med å utarbeide en ny norsk standard som skal forhindre feil utførelse når det gjelder brannsikkerhet i prosjekter i praksis. Vi vet at feil skjer, og derfor er dette et viktig initiativ. Det er fortsatt mulig å bli med i arbeidet med den nye standarden. Neste komitemøte er i november.

Publisert

I Plan- og bygningsloven er det krav til at prosjektering og utførelse skal ha uavhengig kontroll for kritiske og viktige områder. Brannsikkerhet er et slikt kritisk og viktig område. Dagens regelverk har krav til en forenklet uavhengig kontroll, men da kun for prosjektering i tiltaksklasse 2 og 3. I stor grad er disse kontrollene som regel av selve brannkonseptet – ikke prosjekteringen eller gjennomføringen.

I veiledningsteksten til SAK (§ 14-3) framgår at kommunen kan be om kontroll også av detaljprosjektering og utførelse av brannsikkerhet. Flere og flere kommuner og oppdragsgivere forlanger nå slik kontroll også på prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3.

Det er behov for en mer strukturert planlegging og gjennomføring av kritiske og viktige installasjoner innen brannsikkerhet. For eksempel har ikke installasjoner som brannalarmanlegg i tilstrekkelig grad blitt gjenstand for den struktur for planlegging og gjennomføring som andre tekniske anlegg, skriver Standard Norge på nettsidene sine.

Det at det ikke er obligatorisk kontroll av prosjektering og gjennomføring, bidrar i mange tilfeller til feil. Ikke bare er dette farlig for brannsikkerheten i bygget, men det medfører også ofte store økonomiske konsekvenser i form av oppretting i ettertid. I mange tilfeller er det ikke sikkert at feilene heller blir oppdaget før den dagen det brenner, og det er alvorlig. Derfor er det viktig med systemer som sørger for at det blir «riktig med en gang». Den norske standarden som nå er på gang vil bidra til prosesser som gjør at utførelse innenfor brannsikkerhet blir «riktig med en gang». Dette er derfor et viktig initiativ.

Vil du delta i arbeidet?

Det er Standard Norges komité SN/K 384 Brannsikkerhet – Kontroll av utførelse som forestår arbeidet. Det er fortsatt mulig å bli med i komiteen. Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Knut Løe om du eller din virksomhet vil delta i komiteen eller ønsker mer informasjon. Komiteens neste møte er i november.

Kilde og mer informasjon:

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2020/utvikler-ny-norsk-standard-for-brannsikkerhet---kontroll-av-utforelse/