Torgrim Log.
Torgrim Log.

Professor Torgrim Log går til Gassco

Etter 14 år som rådgiver i teknisk sikkerhet ved Equinor, skiftet Torgrim Log jobb. Han er nå rådgiver i teknisk sikkerhet ved Gassco, en bedrift som i 2020 leverte 107 milliarder kubikkmeter gass til det europeiske markedet.

Publisert Sist oppdatert

Etter siviling.- og dr.ing.-grad ved Sintef/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), forskning i USA og Norge, ledet Log etablering av landets branningeniørutdanning på 90-tallet i Haugesund. Høsten 2006 gikk han til Equinor. Fra han fikk personlig opprykk til professor ved NTNU i 1995, har han hele tiden jobbet som professor. Først var det 12 år i full stilling i sikkerhetsfag ved Høyskolen på Vestlandet (HVL), og de siste 14 årene i en 20% stilling. Gassco sier de ser verdien av at Log fortsetter med dette, slik at praksis i gassindustrien og forskning på internasjonalt nivå kombineres.

- Det har vært 14 givende og lærerike år for Equinor, Kårstø, som jo er verdens 3. største gassprosesseringsanlegg, inkludert 3 år på Hammerfest LNG, sier Torgrim Log.

- Vi jobbet hardt for å unngå gasslekkasjer og storulykker. Jobben har også tatt meg til eksotiske land som Venezuela. Det er svært mange flinke fagpersoner både hos Equinor og på Gassco. Noen av dem har jeg vært med på å utdanne, så da må de jo være bra, sier professoren med et smil.

- Sammen med Norges forskningsråd (NFR) har Gassco støttet nærings-PhD-studenter ved HVL/Universitetet i Bergen (UiB) innen aktiv og passiv brannbeskyttelse. MSc-studenter har også deltatt denne forskningen, som er sentral i HVLs forskningsgruppe Storbranner, fortsetter Log.

Storbranner skjer også i sivil sektor. Det er brannene i Lærdal og Flatanger januar 2014 eksempler på. Industriell tankemåte for å forebygge slike branner ligger til grunn for et 17,7 MNOK NFR-prosjektet "Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)" som Log fikk tilslag på for HVL i 2019.

- Vi må dele, og bruke, kunnskap begge veier. Det jeg har forsket på innen branndynamikk, aktiv- og passiv brannbeskyttelse, gasslekkasjer, lyng- og bygningsbranner, brannskader i hud, etc. kan knyttes sammen i risikoforståelse og risikohåndtering. Deltakelse i, og ledelse av, anleggs- og konserngranskinger i Equinor, og før dette, granskinger for nasjonale myndigheter, politiet og forsikringsbransjen, er også nyttig for deling mellom sektorer. Nå skal jeg jobbe for sikker og stabil leveranse av gass til mottakere i en rekke europeiske land. Dette blir veldig inspirerende og spennende, sier Log.

Avdelingsleder Anleggsteknologi, Ronny Albrechtsen sier at Gassco nå styrker satsingen innen teknisk sikkerhet, da de har mange spennende og viktige arbeidsoppgaver i tiden fremover.

- Vi synes det er veldig positivt at Torgrim Log nå har begynt hos oss, avslutter han.