Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

CTIF Seminar – Farlig gods/CBRNE

29. og 30. januar på Gardermoen.

Publisert

CTIF-seminar om farlig gods og CBRNE foregår den 29. og 30. januar på Quality Airport Hotel på Gardermoen. På seminaret får man høre om hvilken beredskap man har for å unngå uønskede hendelser med farlig gods og CBRNE-stoffer. I tillegg vil blant annet Asker og Bærum brannvesen fortelle om hvordan de håndterte hydrogen-eksplosjonen på Uno-X stasjonen i Sandvika i juni i fjor.

For informasjon og påmelding:

http://www.ctif.no/ctif-seminarer/