Foto: Remiks.
Foto: Remiks.

Kurs i brannsikring på avfallsmottak

3. mars på Oslo kongressenter.

Publisert Sist oppdatert

NOMIKO (Norsk Miljøkompetanse) arrangerer kurs i brannsikring på avfallsmottak i Oslo 3. mars. Kurset passer for ansatte på avfallsmottak og andre som vil bidra til å redusere brannfaren i avfallsbransjen.

Tema på kurset er:

  • Hvorfor og hvor branner på avfallsmottak/-anlegg starter (selvantenning, kverning, lagring mv.)
  • Brannrisiko knyttet til ulike avfallsfraksjoner (litiumbatterier, restavfall, farlig avfall, papp/papir mv.)
  • Relevante krav myndighetene stiller og hvem som er ansvarlig for de ulike kravene
  • Tiltak som reduserer brannrisiko (mottakskontroll, lagring, håndtering, utforming av anlegg, organisering, dialog med brannvesen, slukkeutstyr mv.)

For påmelding og informasjon:

https://www.nomiko.no/brannsikring/